Hopp til innhold

– Bedriftene ser ikke alvoret i oljekrisa

Oljekrisa har fått mange til å peke på behov for omstilling og innovasjon i næringslivet, men sørlandske bedrifter tror de vil holde på med det samme som i dag, også om ti år.

Joakim Thorvidsen Johansen

– Kanskje ikke alle har forstått alvoret i situasjonen, sier konsulent Joakim Thorvildsen Johansen i Devoteam.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

– Man peker nok litt på hverandre, er lite villige til å gå utenfor komfortsonen og tenker at krisen blåser over, sier Kim Jarno-Kristiansen i Devoteam.

Selskapet har utarbeidet en vekstrapport for Sørlandet hvor man har intervjuet toppledelsen i 21 viktige arbeidsplasser i landsdelen.

I grove trekk regner bedriftene med å være i samme bransje også et tiår frem i tid og de fleste ser positivt på fremtiden.

Kim Jarno-Kristiansen

Kim Jarno-Kristiansen og Joakim Thorvildsen Johansen i Devoteam, som står bak Vekstrapporten.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

– 90 prosent ser positivt på utsiktene for Sørlandet. Samtidig ser vi at dem som ser negativt på fremtiden også mener at mange ennå ikke har forstått alvoret, sier konsulent Joakim Thorvildsen Johansen i Devoteam.

Om lag en tredjedel av bedriftene oppgav at de hadde merket nedgangen da de svarte på spørsmålene i sommer.

– Ringvirkningene av krisa kommer gradvis. Etter at svarene ble innhentet har oljeprisen sunket kraftig og allerende nå har nok enda flere kjent på nedgangen, sier Jarno-Kristiansen.

Selger til utlandet

En viktig forskjell er derimot at mens halvparten av bedriftene har størst omsetning i Norge nå, kan denne andelen se ut til å krympe til en brøkdel om ti år.

Underleverandører som har vært viktige for de største offshorevirksomhetene her hjemme retter blikket mot sluttkundene i andre deler av verden, mener teamet bak undersøkelsen.

– Underleverandører til NOV, MHWirth og Cameron vil gjerne snu seg rundt og ut i det globale markedet, sier Jarno-Kristiansen.

Endring i marked
Foto: DEVOTEAM

– Teknologi inn i skolen

Bedriftslederne er også spurt om hva de tror må til for å snu den negative trenden.

Bedriftslederne ønsker blant annet bedre infrastruktur, styrke arbeidskulturen og mer teknologi i skolen, helt fra grunnskolen.

– Bedriftslederne ønsker et sterkere fokus på naturfag fra tidlig grunnskole og opp til videregående nivå. De mener det er for lite fokus på teknoligifag som er viktig for å utvikle Sørlandet videre og styrke det vi allerede er gode på, sier Johansen.