– Barn blir ikke sett når foreldre blir syke

På morsdagen for fire år siden mistet fire barn i Mandal mammaen sin. Pål Helmersen satt igjen som alenepappa. Sorgen var tung å bære, og savnet etter noen å prate med var stort. Ikke minst hadde han behov for at barna skulle bli sett av skole og barnehage.

Pål Helmersen

Tung sorg å bære for far Pål Helmersen: Hans fire barn mistet sin mor og selv visste han ikke hvor han kunne hente hjelp.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

– Det var en utrolig sjokkartet opplevelse å få greie på at kona var alvorlig syk av kreft. Og jeg følte meg helt alene, forteller Pål Helmersen til NRK Sørlandet.

Rådvill gikk han fra kontor til kontor i Mandal og lurte på hvor han kunne få hjelp til seg selv og de fire barna. Han oppsøkte også skole og barnehage for å fortelle om situasjonen hjemme.

– Sårbar situasjon

– Man er i en veldig sårbar situasjon. Da er det viktig at barna blir sett av noen som har peiling. Noen som kan snakke med dem, sier han.

Etter fire års sykdom døde kona Brita. Da hadde Pål Helmersen skaffet seg et apparat rundt seg som kunne ta vare på ham og barna, og hjelpe dem videre i livet.

I Norge finnes det en lov som skal beskytte barna når foreldre blir alvorlig syke eller dør. Men en undersøkelse ved Sørlandets Sykehus viser at bare 20 prosent får det lovpålagte tilbudet.

– Sterke historier

Barns Beste er et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. Senteret, som ligger i Kristiansand, har sett på 720 tilfeldige journaler ved Sørlandets sykehus. Etter gjennomgangen viser det seg at bare 20 prosent får den lovpålagte hjelpen de har krav på.

Siri Gjesdal

Siri Gjesdahl i Barns Beste sier barn skal bli sett når foreldrene blir alvorlig syke.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

– Det er utrolig mange sterke historier som vi har kommet over i dette arbeidet, forteller Siri Gjesdahl i Barns Beste.

Barn skal bli sett når foreldre blir alvorlig syke. Enten det er av barnehagepersonell eller ansatte på skolene.

Hun tror likevel det er mulig å endre dette ganske kjapt.

– Tallene viser at vi kan bli utrolig mye bedre til å se barn. Og når sykehuset nå blir klar over hvordan det står til, tror jeg vi umiddelbart vil skjerpe oss, sier Gjesdahl.

Synes det er nedslående

Fagdirektør Per Engstrand ved SSHF mener resultatet som viser at bare 20 prosent av barna som har syke foreldre blir sett, er nedslående.

– Men jeg tror ikke dette sier at barn ikke blir sett. Jeg tror sykehuset absolutt er opptatt av å ivareta barna, men at det kanskje ikke blir notert i journaler på riktig vis, sier Engstrand.

Han opplyser at undersøkelsen er gjort ved Sørlandet Sykehus, men han tror ikke sykehuset på Sørlandet skiller seg ut ifra andre sykehus i landet.

NETT-TV: Skjerper rutinene ved foreldres sykdom

På morsdagen for fire år siden mistet fire barn i Mandal mammaen sin. Pål Helmersen satt igjen som alenepappa. Sorgen var tung å bære, og savnet etter noen å prate med var stort. Ikke minst hadde han behov for at barna skulle bli sett av skole og barnehage.

NETT-TV: Barn som har syke foreldre får ikke den oppfølgingen de har krav på. En undersøkelse ved Sørlandets sykehus viser at bare 20 prosent får det lovpålagte tilbudet. Nå blir rutinene skjerpet.

Tok ikke hensyn til barna

Pål Helmersen forteller at han i stor grad var henvist til brosjyrer som hang på sykehusene der har var da kona fikk behandling for kreftsykdommen sin.

– Når jeg tenker tilbake, føler jeg at barna like gjerne ikke kunne vært i bildet. Alt handlet om Brita og hennes sykdom. Jeg kan ikke huske at noen tok spesielt hensyn til barna og deres situasjon, forteller han.

Etter hvert kom han i kontakt med Kreftforeningen, og fant gjennom dem et opplegg for seg og barna.