NRK Meny
Normal

– Barn av innsatte blir forsømt

Barn av innsatte i norske fengsler får ikke den hjelpen de trenger. Det mener stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap), som vil ha en lov om egen barnekontakt i fengslene.

Fengsel

Til enhver tid er det opptil 9000 barn i Norge som har en far eller mor som sitter i fengsel.

Foto: Line Hødnebø / NRK

– Barn av innsatte er en forsømt og glemt gruppe. Det å ha en far eller mor i fengsel er skambelagt. Barna lever med hemmeligheter. Det er en stor belastning, sier Henriksen.

Derfor har Henriksen bedt regjeringen om å lovfeste en ordning med en barnekontakt i alle landets fengsler. Til enhver tid er det opptil 9000 barn i Norge som har en far eller mor som sitter i fengsel.

Frykter at det blir en forskrift

Kari Henriksen

Stortingsrepresentant Kari Henriksen (Ap), ønsker en lov om barnekontakter i alle norske fengsler.

Foto: Liv Eva Welhaven Løchen / NRK

Selv om det er tverrpolitisk enighet på Stortinget om at det bør settes fokus på disse barna, frykter Henriksen at lovforslaget kan ende opp med å bli en forskrift.

– Det som kan bli en politisk diskusjon, er hvorvidt dette skal lovfestes eller ikke. Hvis det bare blir en forskrift slik justisministeren har antydet at det kan bli, mener jeg det er en grov diskriminering av disse barna.

– Vi har lovfesting av andre utsatte barn både i lov om spesialisttjenesten og loven om sosialtjenesten i NAV. Hvis vi unnlater å lovfeste dette som gjelder de aller mest sårbare barna, så er det svært uheldig, sier Henriksen.

Lovforslaget er levert til komiteen som skal behandle saken.

– Ingen har oversikt

Henriksen mener at barn av innsatte har blitt glemt.

– Vi vet at de blir forsømt fordi ingen vet hvem de er. Ute i kommunene er det ingen som har oversikt over hvilke barn som har foreldre i fengsel. I det offentlige er det ikke noe system for å fange opp disse barna, sier hun.

Ifølge Henriksen viser forskning fra Europa at det er viktig med velfungerende velferdsordninger for barn av innsatte for å unngå at de får problemer når de blir eldre.

Skremmende for barna

Henriksen ønsker at barnekontakten skal være et bindeledd mellom fengselet og barna.

– Barn har ofte en feil forestilling om hvordan det er å være i fengsel. Derfor har de ofte stor angst i forhold til dette. De har mange spørsmål. Hvordan har mamma eller pappa det i fengselet? Kan vi treffe dem? Blir de slått?

– En barnekontakt kan være med på å legge til rette slik at barna får god informasjon som passer deres aldersgruppe. I tillegg kan barnekontakten være med på å formidle ekstra hjelp til de barna som trenger det.

Ifølge Henriksen er det gode tiltak rettet mot barn i enkelte fengsler. Hun trekker fram fengselet i Halden som ett eksempel. Der arrangerer barnas dag der alle berørte barn blir invitert.

– Slike tiltak må vi ha flere av og vi må sørge for at det kommer alle disse barna til gode, sier Henriksen.