Ble angrepet med dette brekkjernet

Kvinna som ble utsatt for vold med brekkjern i februar, ba om besøksforbud bare dager før hun ble angrepet.

Drapsforsøk Kilden

I februar i år ble en kvinne utsatt for vold med brekkjern i parkeringshuset ved Kilden teater- og konserthus i Kristiansand.

Foto: Hilde Skarvøy Gjestland/politiet

En 40 år gammel mann er tiltalt for drapsforsøk på sin tidligere kone mandag 6. februar i parkeringshuset ved Kilden i Kristiansand.

Onsdag vitnet en person fra familievernkontoret. Både kvinna og mannen møtte til samtale på familiekontoret.

Ba om besøksforbud

Kvinna hadde flere møter med familiekontoret før 2016. I noen av samtalene ga hun uttrykk for at hun var redd sin tidligere mann.

Hun søkte derfor om at mannen ble ilagt besøksforbud. Men det fikk hun ikke. Fredag 3. februar oppsøkte hun familiekontoret igjen.

Ifølge vitnet var kvinna fortvila over avslag på at eksmannen ikke hadde fått besøksforbud av politiet.

Vitnet fra familiekontoret fortalte i retten at de kontaktet familievoldskoordinator i politiet for å få råd. Men det var lite politiet kunne gjøre.

Leste om saken i avisen

Vitnet fra familievernkontoret leste tre dager senere om voldsepisoden i parkeringshuset i Kilden i Kristiansand.

Vitnet fryktet da at det var snakk om kvinna som hadde oppsøkt kontoret tre dager tidligere.

De fikk bekreftet at det var samme kvinne som var utsatt for vold av eksmannen.

– Det ble spesielt for meg fordi hun hadde bedt samfunnet om beskyttelse mot eksmannen noen dager før og fått avslag. Så leser jeg om saken i avisa, forklarte vitnet i Kristiansand tingrett i dag.

Kristiansand tingrett

Vitnet fra familiekontoret i Vest-Agder forklarte i retten at kvinna ba om beskyttelse, men fikk det ikke.

Foto: Lars Eie / NRK

Var redd

Familiekontoret foretok også en kartlegging som indikerer hvor utsatt kvinna var for vold. Og resultatet på undersøkelsen viste at hun kom i kategorien om at hun var i risikosonen for å bli utsatt for vold.

Også kvinnas advokat bekrefter at kvinna ba flere ganger om at eksmannen måtte få besøksforbud.

Dagen før kvinna ble utsatt for vold, sendte hun e-post til sin advokat for å få hjelp til å søke igjen om besøksforbud.

Eksmannen erkjenner ikke straffskyld etter tiltalen, men innrømmer at han utførte volden, men husker lite fra det som skjedde.