– Avhengig av statlige midler

Jernbanespor til den nye containerhavna på Vige i Kristiansand kan koste opp mot 2 milliarder kroner, viser beregninger fra Jernbaneverket. Leder av havnestyret har likevel ikke gitt opp muligheten, men sier man er avhengig av statlige midler. Les mer.

Et jernbanespor til den nye containerhavna på Vige i Kristiansand kan koste opp mot 2 milliarder kroner. Det viser beregninger fra Jernbaneverket. Leder av havnestyret i Kristiansand, Pål Harv, har likevel ikke gitt opp muligheten om et jernbanespor.