– Asylsøkere flyttes som pakkepost

165 enslige mindreårige asylsøkere flyttes til andre steder i landet når fem store asylmottak på Agder legges ned. Både kommuner og asylmottak protesterer.

Morten Jørgensen Link AS

Styreleder Morten Jørgensen i LINK, landets nest største driftsoperatør for asylmottak. LINK driver to av mottakene som stenger.

Foto: Anne Wirsching/NRK

– Det burde vært unngått, og heller vært organisert på en måte som unngår at beboerne blir flyttet rundt som pakkepost.

Styreleder Morten Jørgensen i LINK, landets nest største driftsoperatør for asylmottak, snakker om UDI's flytting av 165 enslige mindreårige asylsøkere i Agder.

Ungdommene må flyttes til andre steder i landet fordi fem mottak for enslige mindreårige asylsøkere i Agder stenger i løpet av kort tid.

– Faglig sett er det problematisk

Jørgensen hevder UDI gjør nedleggelsene til et logistikkspørsmål.

– Praktisk sett er det sikkert uproblematisk, men faglig sett er det problematisk at ungdommene blir flyttet, sier han.

Tormod Stavenes

Regiondirektør i UDI Tormod Stavenes sier at flyttingen skal være forsvarlig og hensynsfull.

Foto: NRK

Jørgensen har ferske eksempler på at familiemedlemmer splittes fordi UDI-regelverket er for rigid.

– Du kan ha to brødre der den ene er myndig og den andre er mindreårig, og følgelig blir de plassert i ulike mottak. Det er et eksempel på at systemet ser tall og nummer, men ikke menneskene bak, sier styrelederen.

Han mener asylsøkerne i stedet burde få bo på mottaket inntil de bosettes eller reiser fra landet.

UDI: – Det er klart det er uheldig

Regiondirektør i UDI, Tormod Stavenes, sier at flyttingen gjøres så skånsomt som mulig.

– Det er klart det er uheldig for personen å gjenta disse flyttingene. Derfor prøver vi å ta individuelle hensyn, sier Stavenes, og legger til at UDI tar hensyn til familierelasjoner når de bestemmer hvor i landet ungdommen skal sendes.

Stavenes sier han ikke kjenner til at familiemedlemmer splittes, slik Jørgensen hevder.

Songdalen og Lillesand kommuner, som huser halvparten av disse ungdommene, har reagert kraftig på nedleggelsen - uten hell.

Birkelid flykningmottak

LEGGES NED: Birkelid flyktningmottak i Songdalen.

Foto: Svein Sundsdal/NRK