– Arrogant å stoppe løypekjøring til Sloaros

– Avgjørelsen om å stoppe løypemaskiner i Hovdens mest populære turområde er arrogant, sier stortingskandidat Kåre Gunnar Fløystad i Aust-Agder Senterparti.

Kåre Gunnar Fløystad

– Her har SV fått styre litt for mye alene. Da blir det ofte løsninger som passer best på et kontor inne i Oslo, sier senterpartiets Kåre Gunnar Fløystad fra Aust-Agder.

Foto: NRK

Miljøverndepartementet har sagt nei til å kjøre opp skiløype til Sloaros av hensyn til villreinen.

LES: Slutt på populær skiløype på Hovden

LES: – Et stort tap for skifolket

– Overkjører lokale myndigheter

– Denne avgjørelsen i miljøverndepartementet viser en arroganse overfor lokale og regionale myndigheter som det må bli slutt på, sier Kåre Gunnar Fløystad til NRK.

Senterpartipolitikeren mener departementet her overkjører lokale og regionale myndigheter, og at det er lite, om noe i det hele tatt, formildende å finne i Miljøverndepartementets handlemåte.

– Bykle kommune har en løypeplan som er godkjent av alle instanser i Aust-Agder, og denne løypa er selvsagt i tråd med denne. Dessuten gjør kommunen sitt beste for å følge lover og regler og tar hensyn til verneinteressene, sier han.

– Skaper motstand mot vern

– Slik saksbehandling og praktisering av vern skaper motstand mot vern og unødvendig konflikt. Det skader også friluftslivet, bygdefolkets tilbud og turistnæringen på Hovden, sier Fløystad.

Med denne reaksjonen går han ut mot sin egen regjering.

– Her har SV fått styre litt for mye alene. Da blir det ofte løsninger som passer best på et kontor inne i Oslo, og ikke løsninger som passer for de folkene som for eksempel bor på Hovden, sier Fløystad.

NETT-TV: Løypetrøbbel på Hovden

Turfolket på Hovden mister den populære skiløypa til Sloaros. Det er ikke lenger lovlig å kjøre opp vinterløyper i området av hensyn til villreinen.

NETT-TV: Turfolket på Hovden mister den populære skiløypa til Sloaros. Det er ikke lenger lovlig å kjøre opp vinterløyper i området av hensyn til villreinen.