– Arendal kommune har for dårlig styring og ledelse for barn og unge

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har avdekket mangelfull styring og ledelse av tjenestene til barn og unge som strever i Arendal kommune.

Kultur- og rådhuset i Arendal

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har avdekket mangelfull styring og ledelse av tjenestene til barn og unge som strever i Arendal kommune.

Foto: Sundsdal, Svein / NRK

Fylkesmannen mener det ikke følges med på at tjenestene fungerer som forutsatt, og om de er tilstrekkelige for å gi et forsvarlig tilbud.

– Vi har i dette tilsynet undersøkt hvilke rutiner og systemer Arendal kommune har for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester for barn i alderen 7–12 år som har, eller er i ferd med å utvikle, psykiske vansker, skriver Fylkesmannen i tilsynsrapporten.

To avvik

Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i barn som er henvist ABUP og sett på forløpene forut for henvisningen til spesialisthelsetjenesten. Det er samhandlingen internt i Arendal kommune som har vært fokus for tilsynet.

– Manglende styring gir en uakseptabel stor risiko for svikt i tjenestene til den enkelte og det sikres ikke likeverdig behandling og en god utnyttelse av kommunens ressurser, skriver de videre.

De har i tilsynet avdekket to avvik og gitt en merknad:

  • Avvik 1: Kommunen sikrer ikke systematisk samhandling rundt barn 7–12 år med psykiske vansker.
  • Avvik 2: Kommunen sikrer ikke at barn 7–12 år med psykiske vansker får et faglig forsvarlig tilbud.
  • Merknad: Arendal kommune har ikke gode rutiner for å sikre at barna blir hørt i saker som gjelder dem selv.

Jobber med å rette avvik

Rådmann i Arendal kommune, Harald Danielsen, sier at de jobber med å rette avvikene.

– Vi har hatt det på dagsorden at vi ikke er gode nok på samhandling internt på tjenestene som jobber med barn og unge. Vi er i gang med å se på hvordan vi kan gjøre det bedre, sier han.

Harald Danielsen

Vi må nå se på hvordan vi kan få rutiner som er gode nok for å sikre tjenestene, for det er dette vi har fått avvik på, sier rådmann i Arendal, Harald Danielsen

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Danielsen mener det ikke er et spørsmål om ressurser, men handler om ledelse og intern samhandling.

– Det er alltid krevende å få tilsynsrapporter med avvik, så vi tar rapporten på det største alvor. Vi må nå se på hvordan vi kan få rutiner som er gode nok for å sikre tjenestene, sier Danielsen.