– Arendal er ingen mafiaby

De fleste som driver næringsvirksomhet i Arendal har ikke opplevd trusler eller hærverk, slik det er blitt beskrevet i media de siste dagene. Hanne Gulbrandsen i sentrumsforeningen Arendal By kjenner seg ikke igjen i hvordan byen blir fremstilt.

Hanne Gulbrandsen

Hanne Gulbrandsen i Arendal By sier det kun er et fåtall næringsdrivende som har opplevd trusler fra narkotikamiljøet i byen. Hun kjenner seg ikke igjen i hvordan byen er fremstilt i media de siste dagene.

Foto: Asbjørn Berge

– Det er et fåtall hendelser det vises til i media, og det er ikke det majoriteten av driverne og kunder opplever til daglig, sier Hanne Gulbrandsen, som er daglig leder i sentrumsselskapet Arendal By.

Sam Eydesplass

Sam Eydes plass ligger mellom kulturhuset og domkirken.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

–Truet til taushet

De siste dagene har Agderposten skrevet flere artikler om narkotikamiljøet i byen, som bruker mafiametoder for å true butikkeiere til taushet.

Næringsdrivende sier til avisa at de opplever trusler, bråk, hærverk og stjeling som straff – om de melder fra om narkosalg de ser på gata til politiet.
En næringsdrivende forteller at hans valg om å holde seg inne med miljøene har ført til færre butikktyverier.

Gulbrandsen var ikke kjent med disse hendelsene, før Agderposten tok kontakt. Hun kjenner seg ikke igjen i hvordan byen blir fremstilt i media.

– Majoriteten av dem som driver butikk, og publikum, kjenner seg ikke helt igjen i de beskrivelsene som er gitt til media, men vi har respekt for at det kan ha vært enkeltstående hendelser som det er vist til i her, sier Gulbrandsen.

Omfattende salg av narkotika

Politiet i Arendal bekrefter at det foregår omfattende salg av narkotika på dagtid i

Jan Sverre Krogstad

Politistasjonssjef Jan Sverre Krogstad sier at politiet har vært klar over det store narkotikaproblemet i sentrum en stund.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

sentrum av byen. Ifølge politistasjonssjef Jan Sverre Krogstad har politiet tatt 50 personer for omsetning av narkotika i løpet av de siste fem månedene.

Ifølge Gulbrandsen skjer salget av narkotika i all hovedsak i det offentlige byrom, og ikke inne i butikkene.

Førstkommende mandag skal ansatte i kommunen, næringsdrivende i byen og politiet møtes for å snakke om situasjonen.

Det har også kommet forslag om å sette i gang en prøveordning med dagravner i sentrum. Planen er at dagravnene skal patruljere i sentrum i tidsrommet 14.30–17.00 hver dag.

Etterlyser mer synlig politi

Etter at politistasjonen i Arendal ble flyttet til Stoa i fjor, er det blitt merkbart mindre synlig politi i gatene, mener Gulbrandsen. Hun ønsker mer politi i gatene på dagtid i sentrum.

– Det er ikke til å legge skjul på at det merkes i bybildet at politihuset har flyttet ut, og at politiet er enda mindre synlige i bygatene enn de var før, sier hun.

Hun understreker at sentrumsselskapet ønsker å bidra sammen med politiet og kommunen med å få bukt med problemene.

Politistasjonssjef Jan Sverre Krogstad mener politiet er sterkt til stede i sentrum. Han sa til NRK i går at det ikke er alltid publikum ser at de er til stede.

– Vi er ikke alltid uniformert, vi er også til stede sivilt. Vi har vært mye i sentrum den siste tiden, sier Krogstad.

– Vis forståelse

Gulbrandsen håper ikke kunder blir skremt av oppslagene, og holder seg unna byen.

– Vi håper virkelig den gjennomsnittlige bybesøkende til Arendal vet å sette pris på de gode og positive tingene ved byen, og at man har forståelse for at dette er unntakstilfellene, sier Guldbrandsen.

Sam Eydes plass

Det er godt kjent at det foregår omfattende salg av narkotika her på Sam Eydes plass, rett utenfor Arendal kultur- og rådhus.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK