– Arbeidskriminaliteten vokser

Det er naivt å tro at svart arbeid kun regjerer i storbyene. Bruken vokser trolig også i distriktene, mener LO.

Bygg - og anlegg

Svart arbeid øker, ifølge Samarbeidsforumet for svart økonomi.

Foto: NRK

– Vi skal ikke være så naive å tro at svart arbeid bare skjer på byggeplasser i de store byene. Dette er arbeidskriminalitet, sier nestleder i Samarbeidsforumet for svart økonomi, Agnes Norgaard.

Forumet henvendte seg til alle rådmenn på Sørlandet, for å stoppe utviklingen, i januar i år. Foreløpig har få kommuner svart.

Utenlandske selskaper tjener fett

Med et Europa hvor arbeidsflyten stadig kjenner mindre til landegrenser, er det god grunn til å tro at flere kommuner på Agder benytter seg av svart økonomi, mener hun.

– Dette handler om store utenlandske selskaper som tar godt inn i kassa vår. Kommunene bruker ufaglært arbeidskraft når eksterne bygg- og anleggsprosjekter skal gjennomføres, sier Norgaard.

– Vet ikke kommunene bedre?

– Det er ikke uvitenhet, men dette har kommet mer og mer etter at vi åpnet opp til EU, forklarer hun.

Svart arbeid

– Mange kommuner bruker svart arbeid, mener nestleder i Samarbeidsforumet for svart økonomi, Agnes Norgaard

Foto: Illustrasjon NRK

Samarbeidsforumet for svart økonomi er et samarbeid mellom KS, LO, NHO, Unio, YS og Skatteetaten. Formålet er å kartlegge hvordan det offentlige gjør innkjøp.

– Ja, det er mye svart økonomi på bygg- og anleggssiden, og det er gjerne tjenester som kommuner på Agder kjøper.

Norgaard legger til at de venter på svar fra flere kommuner.

KS Agder: – Ingen garantier

Regiondirektør for KS Agder, Jan Inge Tungesvik, kan ikke benekte at svart økonomi er et fremmedord når det gjelder kommunenes innkjøp.

– Rådmenn og politisk ledelse er opptatt av å forhindre svart økonomi. Her utstedes ingen garantier, men det jobbes aktivt for at det ikke skal være svart økonomi i kommuner og fylkeskommuner, understreker han.

Jan-Inge Tungesvik

Regiondirektør for KS Agder, Jan Inge Tungesvik.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

Han har ikke noe godt svar på hvorfor få kommuner har svart på henvendelsen fra Samarbeidsforumet for svart økonomi. Han mener imidlertid interessen for hva kommunen foretar seg, er stor.

– Kommunen er en stor utbygger, og interessen mangler det ikke på etter mitt inntrykk, avslutter Tungesvik.