NRK Meny
Normal

– Arbeidsgiverne må ta mer ansvar for sykmeldte

– Mange arbeidsgivere legger ikke forholdene til rette slik at sykmeldte kan komme tilbake på jobb etter 8 uker slik NAV ønsker, sier fylkespolitiker Sølvi G. Thomassen (SV).

Legevakt

Arbeidsgiverne må ta mer ansvar når de ansatte blir syke, mener SV-politiker.

Foto: Grafikk: Kari Løberg Skår / NRK

Elisabeth Blørstad

NAV-direktør Elisabeth Blørstad øker fokuset på arbeidsplikten for sykmeldte.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

NRK har tidligere fortalt at NAV vil ha økt fokus på aktivitetsplikt for sykmeldte arbeidstakere.

Sykmeldte skal tilbake på jobb etter åtte uker og mange kan jobbe selv om man har en objektiv sykdom, ifølge NAV-direktør i Vest-Agder Elisabeth Blørstad.

Fylkespolitiker i Vest-Agder Sølvi G. Thomassen (SV) er positiv til at sykmeldte følges opp, men mener arbeidsgiverne i mange tilfeller ikke legger forholdene til rette slik at sykmeldte kan jobbe med sykdommen.

Mange arbeidsgivere følger ikke opp de sykmeldte og det er beklagelig

Sølvi G. Thomassen, fylkespolitiker for SV Vest-Agder

Har mange eksempler

Sølvi Thomassen

Fylkespolitiker i Vest-Agder Sølvi G. Thomassen (SV).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Det er mange eksempler på at arbeidsgivere ikke legger forholdene til rette, både i privat og offentlig sektor. Jeg jobber i Fagforbundet og møter slike tilfeller ofte i mitt arbeid.

– Hva tenker du om at det er slik?

– Arbeidsgiverne har en plikt til å bidra og en plikt til å følge opp de sykmeldte. I mange tilfeller gjør ikke arbeidsgiverne dette, og det er beklagelig, sier Thomassen.

Vest-Agder har det tredje høyeste langtidssykefraværet i landet med en gjennomsnittsvarighet på 53 dager, og hver eneste dag er drøyt 3500 arbeidstakere i fylket borte fra jobb på grunn av sykdom.

– Det som de sykmeldte oftest har problemer med er at arbeidsgiver ikke legger til rette for jobb med sykdom. Mange arbeidsgivere kaller heller ikke inn til dialogmøte med den sykmeldte. Faren er at jo lengre tid det går, jo vanskeligere blir det å komme tilbake i jobben, sier Thomassen.

Hun er kjent med tilfeller hvor NAV har stanset utbetaling av sykepenger, fordi arbeidsgiveren ikke har fulgt opp arbeidstakeren etter lovverket.

– Dette blir jo en ekstra belastning for den som er syk i utgangspunktet, sier hun.

NHO er ikke enig

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO kjenner seg ikke igjen i påstandene om at arbeidsgivere ikke legger forholdene til rette for sykmeldte.

Det sier juridisk rådgiver i NHO Agder Nils Thorsrud.

Nils Thorsrud

Juridisk rådgiver i NHO Agder Nils Thorsrud.

Foto: Pressefoto NHO

– Mitt inntrykk er at det er stor forskjell på offentlig og privat sektor. De private bedriftene, og særlig de store private bedriftene, er veldig observante på dette og de er flinke til å tilpasse forholdene for sykmeldte, sier Thorsrud.

Han sier det i noen tilfeller kan være utfordrende for bedriftene å forholde seg til sykmeldte med diffuse sykdommer og lidelser.

– I disse tilfellene kan det være vanskelig for bedriften å vite konkret hva som må gjøres for å tilrettelegge. Men vi er fornøyd med at NAV retter søkelyset på å få sykmeldte i arbeid etter 8 uker. Det ønsker våre medlemsbedrifter også, avslutter Thorsrud.