Normal

– Altfor mange minoritetsbarn kan ikke svømme

Mange minoritetsbarn kan ikke svømme, selv ikke når de går ut av fjerdeklasse. Nå har regjeringen bevilget penger for å lære flere å svømme.

Svømmeopplæring Oslo
Foto: Hallgeir Braastad

Fylkesmannen i Aust-Agder er tildelt ekstra midler som kommunene kan bruke på ekstra svømmeopplæring til minoritetsspråklige elever.

Målet er å redusere risikoen for ulykker i forbindelse med bading.

– Vi ønsker at færre skal drukne. Det er satt av sju millioner kroner nasjonalt og Aust-Agder har fått 250.000 kroner til å lære flere barn å svømme, sier seniorrådgiver hos Fylkesmannen, Janne Duesund.

17 prosent kan ikke flyte i vann

Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring, og forskning viser at svømmeferdighetene er langt dårligere enn blant etnisk norske barn.

Rundt 17 prosent av minoritetsbarn kan ikke holde seg flytende i vann. Av etnisk norske er tallet fem prosent.

Ifølge seniorrådgiver Ivar Christiansen, i Norsk Folkehjelp, har det skjedd få drukningsulykker med barn de siste årene, men han mener likevel det er en viktig satsing.

– Vi får stadig nye landsmenn som ikke er vant til vann. Mange aktiviteter i Norge skjer i eller nær vann, derfor er det viktig at folk kan svømme, sier han.

Vil at voksne også skal lære å svømme

Alle kommunene i Aust-Agder kan søke om ekstra tilskudd til svømmeopplæring, og ifølge Duesund, gjelder det også for dem som går på voksenopplæring.

– Vi tenker at også voksne og foreldre lærer seg så svømme. Da kan de lære barna sine å svømme og eventuelt klare å hindre drukninger, sier Duesund.

Søknadsfristen for kommunene går ut i slutten av mai.

Ifølge Duesund er det lite sannsynlig at kommunene får gjennomført den ekstra opplæringen før sommeren og badesesongen er i gang.