– Agder har forbedringspotensiale

Manglende mangfold er et større problem i næringslivet enn den lave kvinneandelen. Det mener Siri Mathiesen, som gir seg etter 14 år som regiondirektør i Næringslivets Hovedorganisasjon. Spesielt Agder har forbedringspotensiale, ifølge Mathiesen.