NRK Meny
Normal

– Agder-fylkene bør bli en av fem regioner

Partiet Venstre kan gå inn for å legge ned nesten samtlige av landets fylkeskommuner og erstatte dem med så få som fem regioner.

Kart over Aust-Agder

Aust-Agder kan bli del av nye Region Sør, dersom Venstre får det som de vil.

Foto: Leif Dalen/NRK Sørlandet

I et forslag fra Hordaland Venstre som skal behandles av Venstres landsmøte lørdag, går partiet inn for en såkalt landsdelsmodell der dagens 19 fylkeskommuner erstattes av sju folkevalgte regioner, skriver Nationen.

– Jeg synes sju er et interessant tall, forslaget er bygget på en utredning fra Møreforsking. Men vi kan også se for oss ned til fem regioner. Vi har i dag fem helseregioner og fem regioner for barnevern, så det kan være naturlig, sier fylkesleder Geir Kjell Andersland i Hordaland Venstre.

Agder kan bli Region Sør

Guri Melby, sentralstyremedlem i Venstre og byråd i Oslo, bekrefter overfor Nationen at fem til sju regioner ikke er urealistisk for partiet.

– Det er i størrelsesordenen der det ligger, men jeg er mer opptatt av å diskutere oppgaver enn av antall, sier hun.

Forslaget med fem regioner innebærer at Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal slås sammen. Nordland, Troms og Finnmark blir ett fylke, og Agder-fylkene blir region Sør.

Øst-Norge strekker seg nesten opp til Midt-Norge, som består av Nord- og Sør-Trøndelag. I alternativet med sju regioner er region Øst delt i to, og Møre og Romsdal delt i to