900 millioner i klingende mynt

Kommunene på Agder vil øke utbyttet fra Agder Energi.

Agder energi
Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

Sørlandskommunene vil neste år øke utbyttet fra Agder Energi kraftig.

I anbefalingen fra eierkommunenes arbeidsutvalg skal utbyttet økes fra 600 millioner pluss 50 prosent av overskuddet i 2008 til 900 millioner fra 2009.

Bjørn A. Ropstad, som er leder i kommunenes arbeidsutvalg, sier de velger denne måten å hente ut penger på.

- Det vi har sagt er at vi ikke ønsker noen kapitalnedsettelse, men heller et stabilt høyere utbytte.

Bjørn Ropstad

Bjørn Ropstad.

Foto: Berge, Asbjørn Odd / Asbjørn Odd Berge/NRK

De 30 eierkommunene på Agder har rundt 55 prosent av aksjene i Agder Energi, og Statkraft rundt 45 prosent.

Stemningen i kommunene for en kapitalnedsettelse har blitt mer positiv det siste året. Froland er en av kommunene som har argumentert for denne måten å få penger til kommunekassa. På forrige eiermøte i september ble det diskutert om det er forsvarlig å ta ut så mye som én til to milliarder kroner ekstra fra selskapet i 2009. Nå ser det ikke ut til å bli noen kapitalnedsettelse.

900 millioner kroner i utbytte til kommunekassene til tross, Ropstad sier det er klart at eierkommunnene vil måtte ta hensyn til at fallende energipriser kan påvirke overskuddet i Agder Energi.

- Det er klart at det er to sider av denne saken. Samtidig som vi ønsker innbyggerne en lavest mulig pris, ser vi at dette er en viktig inntektskilde for kommunene. Vi forholder oss til hvordan markedet er, og som eiere i Agder Energi ønsker vi ikke å tappe selskapet mer enn det som er riktig, sier Ropstad.