9 av 10 egder fornøyd med livet

Til tross for at landsdelen har flest uføre, flest brukere av anti-depressiva og høy arbeidsledighet, oppgir 9 av 10 sørlendinger av livskvaliteten er god. Det hevder en ny undersøkelse om livskvalitet på Sørlandet.

Livskvalitet

Sørlendinger klager ikke på livskvaliteten. Men alt er ikke rosenrødt, heller ikke på Sørlandet. (Ill. foto)

Foto: Scanpix

– Svarene er veldig, veldig positive på Agder. Over 90 prosent mener at de har meget god eller ganske god livskvalitet, sier instituttsjef ved Agderforskning, Anne Lene Dale.

"Det blide Sørland"

Anne Lene Dale

Anne Lene Dale i Agderforskning sier det er ting i undersøkelsen som bør tas på alvor. (Arkivfoto)

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Tallene stammer fra en ny undersøkelse hvor tusen personer er spurt, som presenteres for fylkestinget i Arendal tirsdag.

Til tross for at mange går på uføretrygd og anti-depressiva tyder det altså på at livskvaliteten er gjennomgående god på Sørlandet.

Uttrykket "det blide Sørland" kan dermed leve videre, skal vi tro undersøkelsen.

Og folk NRK spør på gata i Kristiansand, er ikke overrasket over resultatet i undersøkelsen. Folk mener mindre mas og mer ro på Sørlandet bidrar til at folk flest er fornøyd med tingenes tilstand:

Syke mer ensomme enn eldre

Men Dale i Agderforskning sier det absolutt er ting som bør tas alvorlig ut fra resultatene i undersøkelsen.

Ensom

Hver femte person med helseplager føler seg ensom. (Ill. foto)

Foto: Colourbox

– Det er en gruppe som skiller seg ut, og det er den gruppa som har svart at de har dårlig helse. De er landsdelens mest ensomme og den gruppa som har dårligst livskvalitet, sier Dale.

At dårlig helse kan påvirke livskvaliteten er ikke noe nytt. Men at helsen skal føre til så mye i ensomhet, synes Dale er et tankekors.

– Differansen er stor til de andre gruppene - hverken pensjonister, trygdede eller folk i arbeid er i nærheten når det gjelder ensomhet, sier hun.

– Trenger ikke være slik

Blant de med dårlig helse svarer over dobbelt så mange at de er ensomme som de øvrige av de spurte. Hver femte med dårlig helse føler seg ensom.

Dette mener Dale må få varsellampene til å blinke.

– Ensomhet er noe man kan gjøre noe med. Det bør i utgangspunktet ikke være noen grunn til at folk med helseproblemer også skal behøve å være så ensomme, mener hun.

– Grundig undersøkelse

Agderforskning har blitt kritisert for at undersøkelsen ikke er bred nok til å kunne gi et fullstendig bilde. Dale er ikke enig i kritikken.

– Jeg synes dette er en tullete debatt. Tusen respondenter sier veldig mye om bildet på Agder, mener Dale, og sier hun ikke kjenner til større undersøkeler om livskvalitet på Sørlandet.