7,5 millioner kroner til fattige barn på Agder

Nesten 6500 barn i Agder-fylkene lever i familier med dårlig råd. Barne- og likestillingsdepartementet gir 7,5 millioner kroner for å dempe konsekvensene.

Flere fattige barn i Norge

Hvert tiende barn vokser opp i familier med dårlig råd.

Foto: BERIT ROALD / NTB SCANPIX

– Dette er ikke penger som får bort fattigdommen, men midler som kan gi barn opplevelser de ellers ikke hadde fått, sier Knut Rune Kleven, seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

– Bevilgningen kan faktisk nå 84 prosent av barna som lever i såkalt vedvarende lavinntekt, sier Kleven. 17 av 30 kommuner på Agder får nå tildelt midler.

Tilskuddsordningen er en del av regjeringens strategi for å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge.

– Å vokse opp med lite penger er ikke farlig i seg selv, sier Kleven.

Men han påpeker at litt ekstra penger gjør at flere får delta på sosiale arenaer som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og situasjon.

– Mange kommer på skolen etter ferien uten å ha opplevelser å fortelle om.

Klatring i mast

Aktiviteter på KilandSenteret i Grimstad.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Tema på Arendalsuka

Onsdag settes barnefattigdom på dagsorden under Arendalsuka.

For hvert år siden begynnelsen av 2000-tallet har det blitt flere fattige barn i Norge. Nå vokser hvert tiende barn opp i familier med dårlig råd.

Barn som lever i vedvarende fattigdom står i fare for å få dårligere helse og færre muligheter til utdanning og arbeid.

Forskjeller mellom kommunene

I Aust-Agder vokser 11,4 prosent av barna opp i familier med dårlig råd. Andelen i Vest-Agder er 10,5 prosent.

Det er forskjell mellom kommune. Høyest andel fattige barn har Tvedestrand med 17,2 prosent. Lavest andel har Lillesand.

I Vest-Agder er tallene høyest i Åseral (12,7 prosent), Lindesnes og Songdalen.

Kristiansand er blant de ti kommunene som har fått innvilget mest støtte. 2000 barn (11,6 prosent) lever i familier med dårlig råd.

I Arendal lever nesten 1000 barn (11,8 prosent) med såkalt vedvarende lavinntekt.

Dette går pengene til

45 prosent av midlene fra departementet går til frivillige organisasjoner.

I Arendal skal pengene brukes til bl.a. ferietilbud for fattige familier.

Mer enn én millioner kroner er bevilget til KilandSenteret FUN 365 som tilbyr opplevelser til barn, ungdom og familier i flere kommuner i Aust-Agder.

I Kristiansand skal pengene brukes til bl.a. ferie- og fritidstilbud, aktiviteter i regi av Somalisk kvinneforening, sommerjobbprosjekt, ressurssenter for fattige barn og forskjellige workshops og kurs.

Boforhold viktig

–I tillegg til fritidsaktiviteter og ferietilbud, er det vel så viktig å gjøre noe mer grunnleggende med fattigdomsproblemet, sier Kleven.

Mange barn bor dårlig. Departementet har nå laget en handlingsplan, «Bolig for velferd». Boligen og nærområdet har stor betydning for oppveksten til barn og unge.

– Det er derfor et mål forsterke innsatsen overfor barnefamilier og unge som ikke bor bra.

Mellom tre-og fire-hundre barn i Grimstad lever under det som er definert som fattigdomsgrensen. Det vil si cirka 10 prosent av alle barn i kommunen. Nå har Røde Kors tatt tak i situasjonen.

Se video fra KilandSenteret.