Hopp til innhold

731 sykehusklager i fjor

Legen sa at kvinnen hadde kreft, men så var hun helt frisk. Les skrekkhistoriene fra helsevesenet på Sørlandet!

Operasjon (Illustrasjonsfoto)

Illustrasjonsfoto

Foto: colourbox.no

Årsrapporten for pasientombudene på Agder for 2008 foreligger nå, og ombudene i Aust-og Vest-Agder mottok og behandlet 731 nye klagesaker og henvendelser fra pasienter og pårørende i fjor.

Pasientombudene her i landet arbeider for å ivareta pasientenes behov, interesser og rettsikkerhet overfor helsetjenesten.

Mange pasienter kommer til pasientombudet med historier og klager på hvordan hvordan de blir møtt av helsevesenet.

Fravær av omsorg og empati kan gjøre en vanskelig situasjon verre, mener pasientombudene på Agder.

Her er noen av skrekkeksemplene i rapporten:

Var ikke kreft

En 55 år gammel kvinne ble operert for kreft i binyrene. Hun fikk beskjed om at hun hadde kreft og hadde tre måneder igjen å leve. Hjemtransport etter operasjonen var en åtte timers togtur. Da kvinnen kom hjem oppsøkte hun fastlege for å få noe å sove på. Det fikk hun ikke. Fastlegen ba henne heller oppsøke en prest. Seks måneder senere fikk hun brev fra sykehuset om at hun likevel ikke hadde kreft.

Dødt foster

En kvinne aborterte hjemme. Hun satt med det døde fosteret i hånden da hun ringte sykehuset. Hun fikk beskjed fra vakthavende lege at dersom hun absolutt måtte komme til sykehuset, så måtte hun vente en time.

Ikke tatt på alvor

En kvinne fikk plager med nedsatt allmenntilstand, diffuse smerter og tretthet. Hun oppsøkte fastlegen gjentatte ganger i løpet av ni måneder, men opplevde å ikke bli tatt på alvor. Hun forlangte å bli innlagt på sykehus, og ble innlagt og utskrevet flere ganger før hun fikk riktig diagnose. Kvinnen ble operert for sprukken tarm og måtte reopereres flere ganger. Hun ble utskrevet til sykehjemmet med stigende CRP og feber. Hun ble reinnlagt på sykehus igjen, og ventet seks timer i akuttmottaket før hun kom til sengeposten med urinveisinfeksjon, lungebetennelse og munnsopp. Familien klaget til Helstilsynet som mente det ikke var brudd på forsvarlighetskravet.

Hvem klages det på

I følge årsrapporten er det kirurgi, kommunehelsetjeneste, fødeavdeling, medisinsk avdeling, ortopedi og voksenpsykiatri som opplever de fleste klagene.

Hoveddelen av klagene går på pasientskader, mangel på omsorgsfull behandling, feil diagnose og medisinering.

Fravær av omsorg og empati kan gjøre en vanskelig situasjon verre, mener pasientombudene i Aust- og Vest-Agder, som også er opptatt av problemer rundt pasientjournalene.

Snoking i journaler

Snoking i pasientjournaler er ulovlig. Pasientombudene har overfor ledelsen ved Sørlandet sykehus etterlyst tiltak for å forhindre snoking i journaler.

Pasientombudene hører stadig om pasienter som er bekymret for pasientjournalene og etterspør hvilke regler som gjelder.

Pasientombudene på Agder mener pasienter bør tilbys kopi av sin journal. Dette vil kunne medføre høyere kvalitet på journalens innhold.