NRK Meny
Normal

– Det er veldig krevende å holde folketallet oppe i distriktene

7 av 15 kommuner i Aust-Agder har en nedgang i antallet innbyggere de siste 12 månedene. Valle kommune har den største prosentvise nedgangen i antall innbyggere.

Bjørgulv Sverdrup Lund

Fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund (H) mener kommuner i indre Agder må utarbeide nye strategier for å hindre fraflytting.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

En fersk befolkningsstatistikk fra Telemarksforskning viser at Aust-Agder har en beskjeden befolkningsøkning de siste 12 månedene.

Nesten halvparten av kommunene i fylket har færre registrerte innbyggere sammenlignet med for ett år siden, og det er kommunene i innlandet som sliter med fraflytting og nedgang i befolkningstallet.

Valle kommune har den største nedgangen i folketall med 2,51 prosent de siste 12 månedene, mens Lillesand har den største befolkningsveksten med en økning på 1,87 prosent i samme periode.

Fylkesordfører i Aust-Agder, Bjørgulv Sverdrup Lund (H), mener kommunene nå må utarbeide nye strategier for å hindre fraflytting og tiltrekke seg nye innbyggere.

Distriktene sliter

Fylkesordføreren sier til NRK at statistikken taler sitt tydelige språk og viser at distriktene i Aust-Agder sliter, mens kystkommunene i hovedsak tiltrekker seg nye innbyggere.

– Dette viser i hovedsak et bilde av at Agder-byen vokser, også sliter distriktene utenfor Agder-byen. Gjennom kommunereformen som kommer nå så må vi tenke på hvordan vi kan forsterke Agder-byen slik at veksten forhåpentligvis også kan komme litt lenger ut i distriktet, sier han.

– Betyr det at du ser på kommunesammenslåinger som en mulighet til å dempe nedgangen i befolkningstallene i indre deler av Agder?

– Jeg tror at det er to store motorer på Sørlandet. Den største er Kristiansand og den nest største er Arendal. Disse to regionene må utvikle seg positivt hvis det skal bli en tilsvarende god utvikling i folketallet rundt i distriktet. Også må vi innse at det i distriktene er veldig krevende å holde folketallet oppe, sier Lund.

– Tror du det er realistisk å holde folketallet oppe i distriktene?

– Hvis en ser historisk på dette så ser en at folketallet har gått jevnt ned når du kommer et stykke inn fra kysten. Jeg tror det blir veldig vanskelig å opprettholde folketallet når du kommer et stykke inn i landet, sier Lund.

Distriktene må sørge for at samfunnet er attraktivt for kvinner for å hindre fraflytting.

Bjørgulv Sverdrup Lund (H), fylkesordfører i Aust-Agder

Må ha nye strategier i innlandet

Fylkesordføreren sier det nå er helt nødvendig å legge noen nye strategier i forhold til å beholde bosetting i indre Agder.

– Jeg tror det er viktig å legge noen strategier i innlandet på hvordan man kan fremme bolyst og attraktivitet der. Det er viktig. Også kan det være forskjellige måter å gjøre det på, sier han.

– Har du selv noen forslag på hvordan man skal gjøre det?

– Jeg tror for eksempel at attraktiviteten til et lite bygdesamfunn avhenger av hvor positivt menneskene mener det er å bo der. Og da er det klart at tjenestetilbudet er en ting, men samhold og åpenhet i et bygdesamfunn er også viktig, sier han.

Lund mener også det er viktig og helt nødvendig å ta grep for å unngå at kvinnene flytter fra bygdene.

– Jeg har sett i kommunen jeg selv bor i at veldig mange kvinner flyttet ut for en 8–10 år siden. Det er klart at da går folketallet ned. Hvis kvinnene flytter så reiser familien og barna med, og en mister grunnlaget for barnehage og skole og en får ikke til den rekrutteringen som er viktig. Så det å sørge for at samfunnet er attraktivt for kvinner er meget viktig, sier Lund.

– Noen har foreslått at kommunene i innlandet må bli flinkere til å feire og premiere innflytterne som kommer. Hva tenker du om det?

– Det er av veldig stor betydning å hilse velkommen de som har valgt å flytte til små steder. De som kommer fra distriktet vet hva distriktet har å by på, så det viktigste er å ta godt vare på dem som flytter inn og sørge for at de trives og blir værende. Det er noe av det viktigste man kan gjøre, avslutter Lund.

Valle-ordfører tror på stabilisering

Tarald Myrum

Valle-ordfører Tarald Myrum sier kommunen jobber aktivt med å skape nye arbeidsplasser for å tiltrekke seg flere innbyggere.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

I dag bor det 1244 innbyggere i Valle kommune, men kommunen har den største prosentvise nedgangen i folketall i hele Aust-Agder.

Ordfører Tarald Myrum (Sp) tror at antallet innbyggere vil stabilisere seg, men han tror ikke på en vekst i folketallet i nær fremtid.

– Jeg håper innbyggertallet vil stabilisere seg, men det skal skje mye rundt oss før vi får en vekst i folketallet. Men vi har erfaring med at folk i dårlige tider flytter fra byene og til distriktene, sier han.

– Er du optimist eller pessimist på kommunens vegne i forhold til innbyggertallet fremover?

– Jeg er vel pessimist i forhold til å snu trenden. Jeg var jo også ordfører på 90-tallet i Valle, og jeg er mindre optimistisk i dag enn jeg var da. Det er færre som er interessert i å starte næringsvirksomhet i Valle, kommunen må nedbemanne og jeg merker at det er mindre trykk og mindre å jobbe med i forhold til næringsutvikling i kommunen i dag, sier Myrum.

– Tror du folk kommer tilbake til Valle når oljearbeidsplassene etter hvert blir færre i sentrale strøk?

– Ja, erfaringen er at når det blir nedgangstider så søker folk seg til distriktene igjen. Og fremtidig satsing på fornybar energi kan også få positive ringvirkninger for Valle, sier han.

Selv om Tarald Myrum håper på en stabilisering av folketallet på sikt, så innrømmer han at det er vanskelig for kommunen å hindre fraflytting.

– Vi har gode skoler, vi har gode barnehager og vi har et godt offentlig tilbud, men vi mangler arbeidsplasser. Arbeidsplasser er viktigst og når arbeidsplasser forsvinner og sentraliseres, så går det utover oss. Vi jobber aktivt med å skape nye arbeidsplasser, men på denne siden av 2000-tallet så har det blitt færre arbeidsplasser i Valle kommune, sier Myrum.

Innbyggertall de siste 12 måneder

 • Risør 6945 innbyggere (+ 67 innbyggere, en økning på 0,97 %)
 • Grimstad 22.057 innbyggere (+ 303 innbyggere, en økning på 1,39 %)
 • Arendal 44.205 innbyggere (+450 innbyggere, en økning på 1,03 %)
 • Gjerstad 2474 innbyggere (- 10 innbyggere, en nedgang på 0,40 %)
 • Vegårshei 2013 innbyggere (+ 19 innbyggere, en økning på 0,95 %)
 • Tvedestrand 6031 innbyggere (- 11 innbyggere, en nedgang på 0,18 %)
 • Froland 5529 innbyggere (+ 83 innbyggere, en økning på 1,52 prosent)
 • Lillesand 10277 innbyggere (+ 189 innbyggere, en økning på 1,87 %)
 • Birkenes 5053 innbyggere (+ 64 innbyggere, en økning på 1,28 %)
 • Åmli 1808 innbyggere (- 13 innbyggere, en nedgang på 0,71 %)
 • Iveland 1308 innbyggere (+ 5 innbyggere, en økning på 0,38 %)
 • Evje og Hornnes 3540 innbyggere (- 14 innbyggere, nedgang på 0,39 %)
 • Bygland 1184 innbyggere (- 14 innbyggere, en nedgang på 1,17 %)
 • Valle 1244 innbyggere (- 32 innbyggere, en nedgang på 2,51 %)
 • Bykle 931 innbyggere (- 5 innbyggere, en nedgang på 0,53%)