6000 våpen på avveie i Agder

Agder er et av fylkene i landet med flest våpen. 6000 våpen er på avveie på Sørlandet.

Agder politidistrikt har i år ansatt en egen person som skal sørge for at våpen på avveie blir registrert. Mer enn seks tusen våpen er på avveie i Agderfylkene. Mange stammer fra dødsbo.

VIDEO: Disse våpnene har politiet i Agder beslaglagt.

Ifølge Aftenposten er det nesten 100 000 registrerte våpen i Agder politidistrikt.

Dermed er Agder blant de politidistriktene med flest registrerte våpen.

– Vi har fra gammelt av et stort jegermiljø i Agder. Det er fint sted å jakte på skogsfugl, elg og sjøfugl. I tillegg har vi et aktivt skytterlagsmiljø med aktive skyttere, sier politiinspektør Magnus Andreassen ved Agder politidistrikt.

Beslaglegger 60–70 våpen hvert år

Beslaglagte våpen i Agderpolitiet

Her er beslaglagte våpen i Agder politidistrikt.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK

Han mener at våpenet i seg selv ikke er farlig så lenge det blir brukt fornuftig til skytterlag eller jakt.

– Det vi er mest opptatt av er å sørge for at de som ikke lenger skal ha våpen, får sine våpen inndratt eller blir levert inn, mener Andreassen.

Politiet i Agder beslaglegger mellom 60 til 70 personer hvert år.

– Vi inndrar ofte flere hundre våpen, fordi de har flere våpen. Det vi er mest opptatt av er at de som ikke skal ha dette, mister det, forteller politiinspektøren.

Kontakter arvinger med våpen

6000 våpen var på avveie i 2015. Andreassen bekrefter at det har ikke blitt færre.

– Det er ofte våpen fra dødsbos om blir borte. Folk er ikke flinke til å omregistrere våpnene eller leverer inn våpen når en i familien dør, forteller Andreassen.

Agder politidistrikt har i år ansatt en person som skal jobbe med å finne våpen på avveie.

– Våpen fra dødsbo skal registreres på den nye eieren, sier Andreassen.

Politiet kommer nå til å ta kontakt med arvinger etter våpen for å få kontroll på disse. Dessuten har politiet i Agder nå begynt å registrere våpeneiere over 80 år for å undersøke om de fortsatt bruker våpnene sine til jakt eller skyttervirksomhet.

– Det finnes noen av dem over 80 og som fortsatt er aktive skyttere, opplyser Andreassen.

Tenker på nytt register

Kjell Ingolf Ropstad, stortingsrepresentant fra Aust-Agder KrF og andre nestleder i Justiskomiteen på Stortinget er ikke bekymret over antall registrerte våpen.

Kjell Ingolf Ropstad representerer KrF i justiskomiteen på Stortinget.

Kjell Ingolf Ropstad er ikke bekymret for antall registrerte våpen på Agder. Han er mer bekymret for dem som er uregistrerte.

Foto: Terje Haukenes

– Det er ikke antallet registrerte våpen på Agder som bekymrer meg. Det er heller de uregistrerte, sier stortingsrepresentanten.

Han er selv ivrig jeger og jakter på elg, rådyr og litt hjort når han har anledning. Men han har tanker om muligheter for et nytt register.

– Jeg tenker litt på om det går an å registrere dette litt annerledes. For eksempel når man ikke har betalt medlemskap i skytterlaget, våpenklubben eller jegeravgift, hvorfor da ha rett til å eie våpen, spør stortingsrepresentanten fra Evje.

Han legger til at han ikke har konkludert, men mer heller har tenkt over hvordan bedre våpenkontrollen. Også Ropstad er mer bekymret for uregistrerte våpen.