60 henvendelser til mobbeombudet

Mobbeombudet i Vest-Agder har mottatt 60 henvendelser første halvår i 2018. Henvendelsene fordeler seg ganske likt på skoler og organisasjoner. Mobbeombud Einar Buø mener det er viktig å få frem enda flere henvendelser, og tror vi kun har sett toppen av isfjellet.