57 siktet for båtpromille

57 båtførere er siktet for promillekjøring på Sørlandet hittil i år. Det viser tall fra Agder-politiets sjøtjeneste.

Alle politibåter til Arendal under Offshore-VM
Foto: Per Ole Lindhjem / NRK

De fire politibåtene på Agder har frem til midten av august kontrollert nesten 3300 båter, noe som er en markert økning fra i fjor.

16 båtførere er politianmeldt for høy fart.

Politiet har deltatt i 23 søk eller redningsoppdrag på sjøen i sommer.

Mye promille

I en artikkel på politi.no heter det:

"Agder politidistrikt har på grunn av ekstra tildelte midler fått økt innsatsen både lengst øst og lengst vest i politidistriktet.

Vi har i år hatt sterkt fokus på fart og promille. Det er foretatt hyppige promilletester som har resultert i at 57 personer er siktet for promillekjøring til sjøs.

Politidistriktet har hatt flere alvorlige ulykker med båt. Flere av hendelsene har synliggjort at fart, promille og mørkekjøring er en farlig kombinasjon.

I løpet av sommeren har det vært mange klager fra publikum over båtførere som kjører for nær andre båter i stor fart. Dette har resultert i at folk blir redde, det oppstår farlige situasjoner og store hekksjøer skaper irritasjon og engstelse hos andre som ferdes på sjøen.

Denne problematikken relaterer seg vel så mye til forholdsvis store halvplanede båter, som til de mindre svært hurtiggående båtene."

Poltibåtenes statistikk

Og her er lista over politibåtenes virksomhet:

Flytemidler: 90 advarsler og 51 forenklede forelegg
Minstealder: 80 advarsler, 72 forenklede forelegg og 1 anmeldelse
Promille: 57 anmeldelser
Fart: 386 advarsler, 178 forenklede forelegg og 16 anmeldelser
Uaktsom ferdsel: 63 advarsler og 10 anmeldelser
Sjøv.regler: 8 advarsler, 1 forenklet forelegg og 2 anmeldelser
Lanternebruk: 197 advarsler, 22 forenklede forelegg og 7 anmeldelser
Vannscooter: 4 advarsler og 4 anmeldelser

Ulovlig fiskeredskap: 2 advarsler og 11 anmeldelser
Merkeregler: 10 advarsler og 47 anmeldelser
Fredningsbestemmelser: 16 anmeldelser
Nedsunket redskap: 1 advarsel og 2 anmeldelser
Ulovlig laksefiske: 2 anmeldelser
Kontroll større fartøy: 2
Førstehjelp: 4
Assistanse andre etater: 31
Assistanse andre båter: 66
Assistanse egne styrker: 28

Hittede båter: 15
Funn av stjålne båter: 28
Båtbrann: 1
Drukning: 1
Ordensforstyrrelser:27
Pågripelser: 23
Søk/redningsoppdrag: 23