NRK Meny

45,2 millionar til svaksynte

Regjeringa føresler å bevilge 45,2 millionar kroner til ei utvida transportordning for rullestolbrukarar, blinde og svaksynte. Ordninga gjer eit transporttilbod på kring 200 turar per år. Pengane skal delast mellom Aust-Agder, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Østfold.