NRK Meny
Normal

45 millioner til bevaring og brannsikring

Regjeringen fortsetter å øke pengestøtten til brannsikring av sårbare trehus.

Risør trehus

Risør er en av flere byer som allerede har fått økt brannsikring med et nytt varslingssystem.

Foto: Per Løchen / SCANPIX

– Brann er den største trusselen mot Norges tusen år gamle byggeskikk i tre, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft fra Høyre.

I statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen at det skal brukes rundt 45 millioner kroner på å sikre trehus mot brann.

Dette gjelder 180 trehusmiljøer, som er vurdert som viktige å bevare. 25 av disse ligger på Sørlandet.

Uerstattelige kulturminner

Tine Sundtoft

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft mener det er viktig å ta vare på norske trehusmiljøer, og viser blant annet til at de skaper en viktig identitet som reiselivet nyter godt av.

Foto: Håkon Eliassen/NRK

Sundtoft er selv fra idylliske Lillesand, som er en av byene som er kjent for sine hvite trehus.

– Vi vet at trehusmiljøene er særlig utsatt for storbrann når det er ekstremvær, slik vi har opplevd de siste årene, sier Sundtoft med klar adresse til storbrannen i Lærdal.

I dag er det 28 gjenværende stavkirker i Norge og nær 20 000 trehusbygninger. Flesteparten av bygningene er private boliger.

– Brannsikring av tette trehusmiljø og stavkirker er viktige tiltak for å unngå tap av uerstattelige kulturminner.

Aadne Gunnar Sollid

– Dette er bra, men det blir nesten aldri penger nok til brannsikring av de gamle trehusene, sier Aadne Sollid i Aust-Agder fylkeskommune.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Hun bruker egen landsdel som eksempel på hvordan historiske trehusmiljø skaper identitet, og spør:

– Hva hadde Risør, Mandal eller Lillesand vært uten trehusbebyggelsen?

Aldri nok penger

Pengene til brannsikring blir godt mottatt, men kulturvernavdeling i Aust-Agder fylkeskommune mener det nesten aldri blir nok penger til å brannsikre disse miljøene.

– De er utsatt, og det er mange bygg med dårlig sikring. Men det er klart at pengene er til stor hjelp, sier seksjonsleder Aadne Sollid.

I 2014 ble det tildelt 2,4 millioner kroner til brannsikring i Aust-Agder. Både Arendal, Grimstad, Lillesand og Risør, i tillegg til Mandal, fikk midler til å sikre sine trehusmiljø mot brann.

Må ha en plan

– Denne brannsikringen er kjempeviktig. Trehusene er en del av norsk identitet, konstaterer også seksjonssjef Harald Ibenholdt hos Riksantikvaren.

Ibenholt

Seksjonssjef Harald Ibenholdt hos Riksantikvaren ber kommunene skjerpe seg og sørge for å lage planer for brannsikring.

Foto: Arne Frank Solheim / NRK

Hun understreker at de tette klyngene med trehus er unikt også sammenlignet med andre land.

– Vi så hvor dramatisk brannen i Lærdal ble. En liten brann kan bli en stor katastrofe.

– Vi ønsker at flere kommuner tar fatt i planarbeidet. Dette må tas for å bekjempe slike branner, sier hun.

I tildelingen av penger vil det spesielt bli lagt vekt på steder der det er begrenset mulighet for rask innsats fra brannvesenet.