400 000 i bot for ulovlig bygging

En 29 år gammel mann er i Kristiansand Tingrett dømt til 400 000 kroner i bot for brudd på bygningsloven.

Dom

400 000 i bot for brudd på bygningsloven (arkivfoto)

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Bakgrunnen for saken er at mannen i 2007 og 2008 utførte arbeider på Oftenesveien i Søgne uten at det var søkt om tillatelse.

Store fjellmasser ble sprengt ut fra tomta, og deler av de utsprengte massene ble benyttet til et 200 kvadratmeter flatplanert område. Dermed fikk man en skjemmende skjæring i fjellet.

Videre ble det opparbeidet em 40 meter lang natursteinsmur, 2,8 meter på det høyeste. I tillegg ble det bygget en 17 meter lang støttemur, og første etasje på hytta bkle 20 meter større enn det var søkt om.

Forsvareren hadde foreslått frifinnelse for 29-åringen, men retten fant forholdene så graverende at den dømte mannen til en bot på 400 000 kroner, subsidiært 90 dagers fengsel.