Steinalder-funn i nedtappet fjellvann: – Å, fyyy søren!

Et anonymt fjellvann ble tømt for å drive service på dammen. Opp av sandbunnen dukket 36 boplasser som kaster lys over livet i steinalderen.

Montasje Steinalderfunn

Arkeologer strømmet til før vannet ble fylt opp igjen. Eptevann har gravd vekk masser over bosettingene, som dermed lå åpent i dagen.

Foto: Agder fylkeskommune/Knut Finstad

– Å, fyyy søren. Det bare poppet opp med flint over alt, sier arkeolog Theodor Lothe Bruun.

20–30 kilometer inn fra dagens kystlinje.

To hundre meter over havet.

Arkeologer fra hele Agder strømmet til tørrlagte Eptevann på grensen mellom Lyngdal og Lindesnes i Agder, ifølge avisen Lindesnes.

Steinalderfunn vekker oppsikt

– Funnet avdekker nye mønstre i bosetting. Innlandsvannet har vært sentralt, kanskje satte de ut fisk, sier arkeolog Theodor Lothe Bruun i Agder fylkeskommune.

Foto: ANDERS GERHARDSEN / NRK

Funnene viser nemlig at steinaldermennesker for 8.000-10.000 år siden gjorde mer enn å løpe etter selkjøtt ved kysten.

– Vi vet folk bodde ved kysten og brukte høyfjellet. Her ser vi at steinaldermennesker også brukte områder midt imellom, langs vassdrag og lavere fjellrygger, sier Lothe Bruun.

– Og slike funn har vi manglet i vårt område.

Funnet av detektor-entusiast

Boplassene ble avdekket av metalldetektor-entusiast Knut Finstad fra Mandal.

Han fikk tips om at vannet var tappet ned for vedlikeholdsarbeid på damanlegget.

Dermed ble store deler av bunnen liggende oppe i dagen.

Steinalderfunn vekker oppsikt

Knut Finstad fikk tips om at det kraftregulerte vannet var tømt for vann. Metalldetektor trengtes ikke for å avdekke steinalder-redskaper.

Foto: ANDERS GERHARDSEN / NRK

Eptevann har vasket bort årtusener med nedfall og biomasse.

Graving var ikke nødvendig.

Steinalderfunn vekker oppsikt

Blant funnene var gjenstander av kvarts og bergkrystaller.

Foto: PRIVAT

– Jeg tenkte det var en mulighet til å finne noe. Og jeg hadde ikke gått mange minuttene før jeg fant de første flint-gjenstandene, sier Knut Finstad.

Og det viste seg snart at her var det mye.

En telefon til arkeologene i fylkeskommunen utløste en større aksjon.

Det gjaldt å samle inn skattene før Agder Energi igjen fylte vannet.

Alle arkeologer i landsdelen ble tilkalt.

Steinalderfunn vekker oppsikt

Redskaper fra jakt og fiske blant nordmenn for opptil 10.000 år siden.

Foto: AGDER FYLKESKOMMUNE

– Brukte elvene innover

Tidligere funn av steinredskap viser at den første bebyggelsen i Norge oppstod i eldre steinalder for 11.500 år siden.

Omtrent på tiden da istiden tok slutt.

De fleste boplasser dukker opp ved datidens kystlinjer.

Museumsdirektør for Vikingtidshuset Håkon Glørstad foran Osebergskipet

– Steinaldermennesket brukte vassdrag som veier når isen trakk seg tilbake, sier Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum.

Foto: Petter Sommer / NRK

Livet i eldre steinalder kan oppsummeres med «fisk i magen, elg på hjernen», ifølge direktør Håkon Glørstad ved Kulturhistorisk museum.

For med et gradvis varmere klima kom tundralandskap med vegetasjon – og etter hvert ettertraktet storvilt.

– Funnet et stykke inn fra kysten i Agder viser at steinaldermenneskene brukte hele landet. De brukte vassdragene som veier inn i landet, sier Glørstad.

Steinalderfunn vekker oppsikt

Normalt må arkeologer grave fram sine funn. På bunnen av Eptevann lå alt oppe i dagen – mens vannet var tappet kraftig ned.

Foto: AGDER FYLKESKOMMUNE

Og premien vandret på fire bein blant fremvoksende bjørk- og furuskog.

– Så fort isen trakk seg tilbake fulgte menneskene etter. Der inne i dalene gikk storviltet, som hjort, elg, rådyr og reinsdyr i randsonen ved isen, sier Glørstad.