Dårlig forskaling årsak til dødsulykken

Arbeidstilsynet varsler tilsyn mot gårdeiere og den omkomnes firma etter arbeidsulykken hvor en 35-åring døde. Onsdag var Arbeidstilsynet på befaring på ulykkesstedet i Kristiansand sentrum.

Arbeidsulykke

Roser er hengt på sperringene foran grøfta der 35-åringen omkom.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

– Det var i forbindelse med fjerning av sand i grøften at det gikk en form for ras. Forskalingen i bunnen klappet sammen. Den eneste fasiten vi sitter på er at den forskalingen var for dårlig, sier seniorrådgiver i arbeidstilsynet, Snorre Nordstrand.

Ifølge Nordstrand var grøften nesten fire meter dyp.

Arbeidsulykken skjedde tirsdag ettermiddag i Festningsgata i forbindelse med et grøftearbeid hvor det skulle legges en ny kloakkledning.

Anleggsarbeideren fra Kristiansand jobbet med å rydde vekk den resterende sandmassen fordi grøften var for dyp for gravemaskinen.

Arbeidsulykke Kristiansand

Snorre Nordstrand, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet.

Foto: Håkon Raa / NRK

Tilsyn mot alle involverte

Ulykken skjedde da en forskaling med planker og finerplater, som holdt sandmassene på plass, kollapset i bunnen.

NRK er kjent med at forskalingen var bygget av gårdeieren selv, noe vedkommende også bekrefter overfor Fædrelandsvennen.

arbeidsulykke

Grøfta var nærmere fire meter dyp, og nødetatene brukte nesten sju timer på å få mannen opp.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Arbeidstilsynet vil ikke si noe om når tilsynsarbeidet skal begynne, men Nordstrand sier de vil starte tilsyn mot alle involverte.

– Det vil ikke bli tilsyn i morgen, men det vil bli ført, og vil rette seg mot alle som er direkte involvert. Altså arbeidsgiver og gårdseiere, sier Nordstrand.

Arbeidsulykke Kristiansand

Arbeidstilsynet var i dag på befaring der arbeidsulykken skjedde. Med på befaringen var også den ene gårdeieren og kolleger fra den omkomnes firma. Gravemaskinen på bildet ble satt inn i redningsarbeidet tirsdag kveld, og var ikke involvert i ulykken.

Foto: Håkon Raa / NRK

Var ikke alene da ulykken skjedde

Petter Sandell, etterforskningsleder ved Kristiansand politistasjon, er sparsom med opplysningene overfor NRK onsdag ettermiddag.

– Vi har i går og i dag gjort en del undersøkelser på stedet. Vi har vært på åstedet med patruljer, etterforskere og krimteknikere. Disse undersøkelsene jobber vi videre med, sier Sandell.

– Vet dere om 35-åringen var alene på jobb da hendelsen skjedde?

– Nei, det var flere personer til stede da ulykken skjedde.

Sandell sier politiet til nå har snakket med de fleste som fikk med seg ulykken.

– Vi kommer til å snakke med alle som har vært involvert på en eller annen måte. Vi vil avslutte arbeidet med avhør og tekniske undersøkelsen. Deretter vil saken bli vurdert. Det kommer nok til å ta en del tid, sier Sandell.

Petter Sandell

Petter Sandell, etterforskningsleder ved Kristiansand politistasjon var sparsom med informasjon om arbeidsulykken overfor NRK onsdag ettermiddag.

Foto: Heidi Ditlefsen / NRK