NRK Meny

33,9 millioner kroner i overskudd

Lillesand kommune har et foreløpig positivt netto driftsresultat på 33,9 mill. kr. for regnskapsåret 2016. Rådmann Jan Henning Windegaard vil gi honnør til kommunens ansatte, politikere og frivillige som har bidratt til å snu et stort underskudd i 2014 til et stort overskudd i 2016.

rådmann Jan Henning Windegaard
Foto: Svein Sundsdal / NRK