33 personer anmeldt for ulovlig fiske

Det ble gjort 76 beslag og gitt 33 anmeldelser etter aksjon mot ulovlig hummerfiske i Vest-Agder. Verstingene ble funnet fra Søgne til Lindesnes.

Hummer og krabbe

I denne teina var fluktåpningen sperret igjen med tråd.

Foto: Alf Magne Midtbø Versland

– Vi har vært ute og sett etter ulovlig hummerfiske, men også ulovlig fiske generelt i sjøen, sier skipper på «STS Munin», Jørgen Ree Wiig til NRK.

Gjennom aksjonen ble det gjort 76 beslag, og gitt 33 anmeldelser.

sjekker teiner

Det ble gjort 76 beslag av forskjellig fiskeutstyr etter storkontroll i Vest-Agder i dag.

Foto: Jørgen Ree Wiig, Fiskeridirektoratet

– Kystvakten gikk mellom Mandal og Lindesnes, og de hadde flest beslag. Men vi hadde også en del beslag i Søgne, sier Wiig.

I Mandalsområdet var det 33 beslag og 11 anmeldelser, mens i Søgne var det 21 beslag og 5 anmeldte.

– I Søgne har vi tatt mye tidligere i år, så det kan forklare hvorfor det ikke var så mye nå, sier Wiig.

Det var også en aksjon mot ulovlig fiske tidligere i sommer.

Folk vet ikke bedre

Uvitenhet kan være en grunn til store beslag i disse områdene.

– Det er mye båtturister og hytteturister her. De har ikke nødvendigvis satt seg ordentlig inn i reglene.

teine

Fluktåpningen må være på minst 80 millimeter. Her er den på 60, det er ulovlig.

Foto: Jørgen Ree Wiig, Fiskeridirektoratet

Wiig sier det kan være fort gjort å gjøre feil, som at fluktåpninger i teinene er for små eller at man har merket teinen med navn og telefonnummer. Teinene skal merkes med navn og adresse.

Under kontrollen fant de også teiner uten fluktåpning som er for å fange hummer.

– Det er noen som vil fiske ulovlig, noen som ikke vet bedre og noen som ikke bryr seg nok til å sette seg inn i regelverket, sier Wiig.

Dyrt å bli tatt

Fiskeridirektoratet, Statens Naturoppsyn og Kystvakten gikk sammen om aksjonen i Vest-Agder. Også skjærgårdstjenesten og folk med politimyndighet var med.

De anmeldte kan vente seg bøter og beslag av utstyr.

– Det er jo ofte dyrt utstyr, så det svir jo litt, sier Wiig.

I tillegg tok Kystvakten med «KV Nornen» 7 teiner og et garn i Lillesand onsdag.

Det er ulovlig å fiske hummer utenfor hummerfiskesesongen. Den lovlige sesongen varer fra 1. oktober til 30.november på fra Svenskegrensa til Sogn og Fjordane. For resten av landet gjelder det til 31.desember.

Det er tydelige regler for fangstutstyr:

  • Man skal merke med navn og adresse på faststående redskap.
  • Krabbeteiner skal settes på minimum 25 meters dyp fra Svenskegrensa til Varnes Fyr, Lista.
  • Det skal brukes fluktåpninger på minst 80 millimeter. (Mange teiner selges med 60 mm åpning og må utvides for å ikke være ulovlige)
  • Det er forbudt med ruser fra 1.5 til 30.9.
KV Nornen

KV Nornen fant 7 ulovlige teiner og ett ulovlig garn i Lillesand onsdag.

Foto: Kystvakten, KV Nornen