NRK Meny

3 av 4 mener de har god helse

3 av 4 sørlendinger mener de har svært god eller god allmenn helse. Det kommer frem i en undersøkelse om helse og trivsel i Agder-fylkene og Vestfold. 6200 sørlendinger har deltatt i undersøkelsen. Kvinner skårer bedre enn menn på helse og livsstilsfaktorer som kosthold, rusgifter og fysisk aktivitet. Les mer her.