2,5 mill. til kulturbygg

De to agderfylkene får tilsammen 2,5 millioner kroner i tiltaksmidler til kulturbygg.

Næs verk

Næs Jernverk i Tvedestrand er blant de bygg som får tiltaksmidler.

Foto: Gunnar Kleiberg / NRK

Kultur- og kirkedepartementet har fordelt 1,8 millioner kroner av regjeringens tiltakspakke til kulturbygg i Aust-Agder, og 700 000 kroner til Vest-Agder.

- Investeringer i kulturbygg er viktig for å skape et godt kulturtilbud og stor aktivitet i
kommunene. Gjennom tiltakspakken får vi flere mennesker i arbeid, samtidig som vi får gjennomført viktige prosjekter.

Dette er svært god bruk av tilskuddsmidler, sier kulturminister Trond Giske.

Tilskuddet til Aust-Agder kulturhistoriske senter på 1,1 millioner kroner, skal gå til vedlikehold av Engehavehuset på Barbu. Engehavehuset er et typisk eksempel på våningshus fra sjømanns- og småbrukermiljøet på kyststripen av Agder på slutten av 1700-tallet.

720 000 kroner skal brukes på Næs Jernverksmuseum. Alle bygningene ved Næs Jernverksmuseum har oppgraderingsbehov. Digerstålverket
ved Næs Jernverkmuseum er én av kun to slike produksjonsbygninger som er bevart i hele verden.

De 700 000 kronene til Vest-Agder går til Gimle gård. Gimle er en lystgård fra cirka 1800 omgitt av en engelsk landskapspark, bygget av reder og storkjøpmann Bernt Holm. Den omfattende samlingen avspeiler et familiehjem gjennom fem generasjoner. Ifølge museets planer kan prosjektet iverksettes i løpet av kort tid.