29 millioner til riksvei 9

I revidert statsbudsjett er det satt av i alt 29 millioner kroner til ulike formål på riksvei 9.

Skilt Storestraum riksvei 9

Fem av i alt 29 millioner skal gå til en rasteplass på Storestraum i Bygland kommune.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Onsdag ble det klart at det skal satses på Setesdalsveien som går fra Kristiansand og nordover gjennom Setesdal til Haukeli.

I alt er 29 millioner kroner øremerket riksveien. Tjue av disse skal brukes til ny bro på Grim i Kristiansand, der det skal komme en ny løsning for gang- og sykkelvei.

Fem millioner skal gå til en rasteplass ved Storstraum i Bygland kommune. De resterende fire millionene, skal fordeles likt mellom to mindre prosjekter.

I tillegg til satsingen på riksvei 9, er det også satt av penger til en døgnhvileplass på Livoll i Lindesnes kommune.

I revidert statsbudsjett foreslår regjeringen å gi 150 millioner mer til vedlikehold og utbedring av riksveier i landet. Dette kommer i tillegg til tidligere vedtatte bevilgninger.

Engangstilskudd til kommuner

Når det gjelder kommunale veier, foreslår regjeringen et engangstilskudd på 250 millioner kroner.

Pengene skal gå til vedlikehold og rehabilitering av kommunale veier, bygg og anlegg på Sør- og Vestlandet. Midlene skal fordeles mellom kommuner som har høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet.

Hensikten er å bidra til økt aktivitet i kommuner som er særlig rammet av nedgangen i oljesektoren.