NRK Meny
Normal

215 nye mottaksplasser i Kristiansand

Kristiansand kommune ruster seg for å kunne ta imot flere asylsøkere. Onsdag vedtok formannskapet å forhandle frem til sammen 215 nye mottaksplasser for asylsøkere.

Formannskapet i Kristiansand

Onsdag vedtok formannskapet i Kristiansand å forhandle frem 215 nye mottaksplasser for asylsøkere.

Foto: Frans Kjetså / NRK

I formannskapet ble det et klart flertall for rådmannens forslag om å tilby 180 nye ordinære mottaksplasser og 35 plasser for enslige, mindreårige asylsøkere. Kun Fremskrittspartiets Stian Storbukås stemte mot.

UDI har oppfordret flere kommuner til å opprette eller utvide kapasiteten på kommunale mottak. Med dette vedtaket har Kristiansand kommune svart på oppfordringen.

– Må styrke flere tjenester

Helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli, sier vedtaket innebærer at kommunen må ta noen grep.

Wenche P. Dehli

Helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli, sier det blir nødvendig å styrke flere tilbud i kommunen.

Foto: Frans Kjetså / NRK

– Vi må styrke flere tjenester. Det gjelder blant annet tjenester innen helse og oppvekst. Det gjelder også barnevern. Å styrke disse tjenestene er nødvendig for å håndtere det økte volumet av asylsøkere som kommer nå.

Formannskapet vedtok også å utrede et tilbud om akutte mottaksplasser i kommunal regi. Slike plasser blir benyttet i påvente av plass i ordinære mottak.

God erfaring

Kristiansand kommune har drevet asylmottak i mange år. I dag driver kommunen et ordinært mottak med 200 plasser. Kommunen mener de har det som trengs for å opprette nye plasser både når det gjelder eiendommer, kompetanse og erfaring.