200 elever på innovasjonscamp

200 åttendeklassinger på Oddermarka og Songdalen ungdomsskole skal prøve å tenke seg frem til løsninger som kan gjøre Kristiansand til Europas sykkelby, når de i dag deltar på en innovasjonscamp. Campen arrangeres av Ungt entreprenørskap. Hør mer:

Rådgiver i Kristiansand kommune, Bjørne Jortveit, sier at campens hovedbuskap er å fremme miljøvennlig transport.