20 års jubileum for Arkivet

Kai Erland ble torsdag tildelt kongens fortjenstmedalje. Han får medaljen for lang og tro tjeneste, og han får æren for at Arkivet freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand ble en realitet. Senteret feirer 20 års jubileum i år.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Over halve klassen i karantene - nå kan det bli annerledes

Anita Thorsen og Knut Eckhoff, Norgesplaster

Norgesplaster blir i Vennesla - opp mot 60 beheld jobben