20 års jubileum for Arkivet

Kai Erland ble torsdag tildelt kongens fortjenstmedalje. Han får medaljen for lang og tro tjeneste, og han får æren for at Arkivet freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand ble en realitet. Senteret feirer 20 års jubileum i år.