NRK Meny
Normal

16-åringer får stemmerett

Ved neste valg kan 16-åringer i Mandal og Grimstad være med å bestemme hvem som skal styre dem.

Fra kommunevalget i Oslo 2007
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

20 kommuner får delta i forsøket med stemmerett for 16- og 17-åringer ved kommunestyrevalget i 2011.

Mandal og Grimstad er de to Agder-kommunene som har fått ja til å bli med i prøveprosjektet. Hele 146 kommuner søkte om å få bli med.

– Interessen var overveldende. Skal vi beholde et levende lokaldemokrati også i framtida, må vi ha ungdommen med oss, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa i ei pressemelding.

– Raskere aktive borgere

Hun tror 16-åringer kommer raskere inn i ei rolle som aktive innbyggere i lokalsamfunnene sine, når de får mulighet til å stemme.

I utvelgelsen av kommunene ble det lagt vekt på variasjon i størrelse, geografi, sentralitet, politisk sammensetning i kommunestyret og variasjon i alderssammensetninga.

– Sammen med dette har vi lagt vekt på hvordan kommunen i søknaden sier at de vil trekke ungdommen med i politisk arbeid. Tilsammen blir dette et forsøk som omfatter ulike typer kommuner i hele landet, sier Kleppa.