1500 unge har chattet om mobbing

Chattetjenesten snakkommobbing.no har avdekket et stort behov. I løpet av de tre månedene den har vært i funksjon har 1500 unge tatt kontakt.

Ansatte i snakkommobbing.no

Ansatte i snakkommobbing.no chatter med unge som har opplevd mobbing.

Foto: Frans Kjetså / NRK

Snakkommobbing.no er en nasjonal chat hvor barn og unge kan ta kontakt anonymt. Det er Blå Kors i Kristiansand som driver tjenesten som har sju ansatte.

Arvid Solheim

Arvid Solheim, Daglig leder i Blå Kors i Kristiansand.

Foto: Frans Kjetså / NRK

– 1500 samtaler i løpet av tre måneder er den trafikken vi ønsker, sier daglig leder i Blå Kors i Kristiansand, Arvid Solheim.

Chatten er betjent mellom klokka 16 og 21, og de sju ansatte har utdanning innen psykologi, spesialpedagogikk, sykepleie og sosionomstudier.

Økte bevilgninger

I høst ble tilskuddet over statsbudsjettet økt fra 1,5 til 3,0 millioner kroner. Kristiansand kommune gir 200 000 kroner årlig, og i forrige uke bevilget Vest-Agder fylkeskommune 100 000 kroner.

– 20 prosent av henvendelsene kommer fra Sørlandet. 80 prosent kommer fra resten av landet, sier Solheim.

Han tror at snakkommobbing.no er det første chatteprosjektet i sitt slag i Europa.

Halvparten har aldri sagt ifra

Andreas Eidem

Andreas Eidem, leder for Snakk om mobbing.

Foto: Frans Kjetså / NRK
Ansatte - snakkommobbing.no

Ansatte ved chattetjenesten Snakk om mobbing.

Foto: Frans Kjetså / NRK

Leder for Snakk om mobbing, Andreas Eidem, sier at halvparten av dem som tar kontakt, aldri tidligere har meldt fra om mobbingen til noen.

– Det er veldig bra at de får kontakt med fagfolk gjennom chatten. Vi hadde trodd at hver samtale ville ta 15 minutter. Men det viser seg at hver chat tar om lag en halv time. Behovet for å prate er stort. Samtaler på én time er ikke uvanlig, sier Eidem.

Chattetjenesten skal være en trygg møteplass hvor barn og unge kan sette ord på vanskelige ting sammen med skolerte voksne. Eidem skryter av medarbeiderne sine.

– I tillegg til å ha faglig ballast må de også mestre chat som dialogverktøy.

Glade for å bli lyttet til

De som tar kontakt, legger fram konkrete problemer.

– Når vi snakker om mobbing, kan det ofte bli et ullent begrep, sier Eidem.

– Men de vi har kontakt med, forteller om spesifikke ting som utfrysing, baktaling, å bli hengt ut på nettet. Noen sier de ønsker å dø.

Målgruppa for snakkommobbing.no er unge i alderen 9–19 år. De fleste som tar kontakt er mellom 14 og 16 år.

De vi har kontakt med, forteller om spesifikke ting som utfrysning, baktaling, å bli hengt ut på nettet. Noen sier de ønsker å dø.

Andreas Eidem, daglig leder for Snakk om mobbing

Hva mener de unge selv om denne chattetjenesten?

– De aller fleste som har gitt evalueringer, har skrevet at det har vært godt å bli lyttet til.

– Og det er det vi skal være: Voksne som tar dem på alvor og som bekrefter at slik skal det ikke være. Å sette ord på mobbeproblemet kan være starten på en forandring, sier Andreas Eidem.

Logo. Snakk om mobbing

Snakk om mobbing.

Foto: Frans Kjetså / NRK