1500 må gå fra NOV

National Oilwell Varco Norway (NOV) har besluttet at 1500 må gå i løpet av året. 900 av dem er fast ansatte og 600 innleide.

Oppsigelser ved National Oilwell Varco

Kommunikasjonssjef Dag Nordbø i NOV sier alle typer stillinger og alle NOVs kontorer vil bli rammet.

Ved inngangen av året var det nesten 5000 ansatte i selskapet, men på grunn av de store endringene i markedssituasjonen skal NOV før utgangen av året kvitte seg med 900 fast ansatte og omtrent alle selskapets rundt 600 innleide.

Det var beskjeden de ansatte fikk, da samtlige ansatte ved National Oilwell Varco i Norge onsdag morgen var innkalt til allmøter for å få siste nytt om den alvorlige situasjonen i konsernet.

Ble stille

– Det er en tøff beskjed å få og det ble veldig stille. Det er forståelig, sier administrerende direktør Tor Henning Ramfjord.

– Det ble også stilt mange relevante spørsmål. De lurer på når folk må gå og på hvilke kriterier man velger ut fra, om forholdet mellom kompetanse og kapasitet, sier kommunikasjonssjef Dag Nordbø.

Kompetanse skal være øverste kriterium for hvem som blir i NOV. Når kompetansen mellom to er lik, er det ansiennitet som gjelder, ifølge ledelsen.

Rammer alle

Nå begynner arbeidet med å finne ut hvem som er overtallig. Dette er en nøye planlagt prosess som er drøftet med fagforeningene.

I løpet av august skal alle selskapets 350 ledere med personalansvar kurses i hvordan de på en god måte skal gjennomføre nedbemanningen.

Hvor mange som skal gå hvor er ennå ikke klart, men at mange må gå i Kristiansand er helt klart, ifølge direktøren.

– Vi har besluttet at utvelgelseskretsene våre er geografiske. Kristiansand er en krets, Molde en, Oslo en og Stavanger en krets. Kompetanse, ytelse og andre kriterier skal nå dokumenteres for å definere hvem som skal gå, sier Ramfjord.

– Det jobber 3000 i Kristiansand, så det er opplagt at Kristiansand vil bli sterkt rammet, sier Nordbø.

Det er ikke lagt opp til virkemidler for å få folk til å si opp frivillig, men alle som mister jobben vil bli fulgt opp med hjelp til å komme videre.

National Oilwell Varco Norway varsler 1500 oppsigelser.

Administrerende direktør Tor Henning Ramfjord I National Oilwell Varco Norway hadde laget en video som ble spilt samtidig på alle NOVs arbeidssteder i dag. Her orienterte han om situasjonen.

Flere kan miste jobben

Bakgrunnen for nedbemanningen er de store endringene i markedssituasjonen det siste året, med reduserte investeringer og redusert salg av nytt utstyr.

Den usikre markedssituasjonen fører også til at ledelsen i dag ikke kan si hvor omfattende nedbemanningsprosessen vil bli på litt lenger sikt.

– Ryddig prosess

– Ledelsen i NOV Norge forstår at en slik nedbemanning skaper uro og usikkerhet, og at mange av våre ansatte kan komme i en svært vanskelig situasjon. Vi vil gjennomføre en ryddig og redelig prosess der vi ivaretar våre forpliktelser overfor våre ansatte, slik at vi også i en nedgangstid opptrer som en god arbeidsgiver.

Det er varslet en rekke oppsigelser i oljebransjen i månedene som kommer på grunn av ordretørke. Statoil varslet tirsdag at de kutter mellom 1100 og 1500 fast ansatte innen utgangen av 2016.

De ansatte i National Oilwell Varco var klar over at det ville komme oppsigelser.
Oppsigelser NOV

Administrerende direktør Tor Henning Ramfjord og kommunikasjonssjef Dag Nordbø orienterte pressen onsdag formiddag.

Foto: Sander Heggheim / NRK