15 sørlendinger i nytt utvalg

15 sørlendinger skal sitte i det nyoppnevnte Sørlandsutvalget som nærings- og handelsminister Trond Giske og kommunalminister Liv Signe Navarsete presenterte onsdag.

Video Skal lytte til næringsinteresser å Sørlandet

SE VIDEO: Statsrådene Trond Giske og Liv Signe Navarsete presenterte Sørlandsutvalget onsdag.

Trond Giske og Torunn Lauvdal

Næringsminister Trond Giske har valgt UiA-rektor Torunn Lauvdal til å lede Sørlandsutvalget.

Foto: Anders Sårheim / NRK
Trond Giske

Næringsminister Trond Giske poengterer at Sørlandsutvalget ikke er et kriseutvalg.

Foto: Anders Sårheim / NRK

Utvalget skal ledes av rektor ved Universitetet i Agder, Torunn Lauvdal, og er et bredt sammensatt utvalg med representanter fra bedrifter og ulike institusjoner på Agder.

Utvalget skal arbeide sammen de to neste årene, og skal se på næringsutvikling i landsdelen, og hva som må til for videre vekst på Sørlandet fremover.

Landsdelen blir ikke hørt

Næringsminister Trond Giske sa at Sørlandsutvalget ikke er et kriseutvalg, da han presenterte utvalget onsdag.

Bakgrunnen for etableringen av utvalget, er en økende misnøye blant mange i landsdelen som mener Sørlandet har fått for lite gjennomslag og lyttes for lite til i Oslo.

– Dette skal Sørlandsutvalget gjøre noe med og Sørlandet skal bli hørt, sier Giske.

– Har sett potensialet

Alf Holmelid

Stortingsrepresentant Alf Holmelid fra SV mener utvalget tyder på at sentrale myndigheter har sett Sørlandets potensial.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Stortingsrepresentant Alf Holmelid representerte SV under presentasjonen.
Regional næringsutvikling er en av hans hjertesaker.

– Når vi nå får dette overordnede organet som skal jobbe videre med den satsinga, er det en anerkjennelse fra sentralt hold på at de har sett det potensialet som ligger på Agder. Samtidig har vi utfordringer, ikke minst når det gjelder arbeidsplasser i de indre bygder, sier Holmelid.

Toffen er med

I utvalget sitter blant annet sjef for Node-nettverket, Kjell O. Johannesen, regiondirektør i NHO, Siri Mathisen, og Hove-arrangør Torleif Toffen Gunnufsen.

– Vi håper at utvalget skal løfte oppmerksomheten rundt Agder-fylkene, og gjøre at flere ser potensialet for en stor verdiskaping, og sørge for at utviklingen fortsetter i den positive retningen som har vært de siste årene, sier Giske til NRK.

Ap-initiativ

Partisekretær Raymond Johansen i Arbeiderpartiet har tidligere garantert at et slikt næringsutvalg skulle komme, og onsdag ble det presentert.

– Jeg kan absolutt se nytten av et utvalg som virkelig får brettet ut det store bildet og kan fortelle om hvilken betydning denne regionen har for hele Norge, sa Johansen til NRK i juni.

Planen er at utvalget skal kunne få en lignende effekt for Sørlandet som det nordområdesatsingen har hatt å si for Nord-Norge.

Rapport 2013

Sørlandsutvalget skal levere en endelig rapport om utvalgets arbeid sommeren 2013, men vil de to neste årene ha jevnlige innrapporteringer fra landsdelen og være et kontaktpunkt mellom regjering og agderfylkene.

Under dagens presentasjon ble det understreket at dette ikke skal være et utvalg som skal analysere alle levekårsutfordringer i Sørlandet, men Giske har stor tro på at man gjennom utvalgets arbeid også får gjort noe med disse.

– Jeg tror det er skrevet side opp og side ned om at Sørlandet ligger dårligere an når det gjelder uføretrygding, arbeidsledighet og kvinnelig deltakelse i arbeidslivet. Svaret på det er ikke å få enda en kartlegging av problemet, men å finne gode løsninger, sier Giske.

Enig med Giske

UiA-rektor Torunn Lauvdal skal lede utvalget, og hun er enig med næringsministeren om at utvalgsarbeidet som nå gjøres også vil kunne bedre noen av levekårsutfordringene i landsdelen.

– Jeg er veldig enig med ministeren om at tilgang på jobb er jobb nummer 1 i forhold til de som lett faller utenfor. Det er en struktur på Agder i forhold til hvilke deler av landsdelen hvor det er lett å få jobb, og hvor i landsdelen man sliter i forhold til arbeid, sier Lauvdal.

Her er utvalgsmedlemmene:

 • Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder
 • Helene F. Fladmark, prosjektleder
 • Kjell O. Johannessen, prosjektleder Node-nettverket
 • Ranjith Molegoda, prosjektleder Aker Solutions
 • Tom Nysted, konsernsjef Agder Energi
 • Sarita Sehjpal, gründer og daglig leder Mother India
 • Toffen Gunnufsen, festivalarrangør
 • Agnes Norgaard, distriktssekretær LO
 • Siri Mathiesen, regiondirektør NHO Agder
 • Erle Holstad Wright, studentrådsleder Universitetet i Agder
 • Anne Lene Dale, direktør Agderforskning
 • Erling L. Hellum, direktør Innovasjon Norge Agder
 • Ansgar Gabrielsen, styreleder kulturstiftelsen Cultiva
 • Tom John Versland, banksjef
 • Lasse Eidskrem, destinasjonssjef Destinasjon Hovden og Setesdal