NRK Meny
Normal

Barnehagene vant fram

Kristiansand kommune ga etter for det massive presset, og bevilget i dag 15 millioner kroner til de private barnehagene.

Video Delvis barnehageseier

Se video: Politikerne i Kristiansand ga etter for presset fra de private barnehagene. Nå må de finne andre steder å kutte 15 millioner kroner.

De private barnehagene i Kristiansand feiret i dag en delvis seier, etter at politikerne i formannskapet ga etter for presset og bevilget 15 millioner kroner til privat barnehagedrift. Barnehagene hadde bedt om 20 millioner.

I år ble det slutt på statlige tilskudd til private barnehager, og det er nå kommunene som avgjør hvilken støtte barnehagene skal få.

De private barnehagene i Kristiansand ble før jul forespeilet en støtte på 97-99 prosent av de nasjonale satsene, men så satte politikerne støtten ned til 87-90 prosent. Det fikk barnehagene til å reagere.

De private barnehagene har mobilisert kraftig, protestert intenst og truet med nedleggelser etter at kommunen varslet kutt i tilskuddene.

– Ubehagelig press

I dag fikk de private barnehagene svar - det nytter å klage. Et enstemmig formannskap ga nemlig etter for det kraftige presset.

Mette Gundersen (Ap)

Varaordfører Mette Gundersen følte seg presset til å bevilge penger til de private barnehagene.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

– Det er ubehagelig å oppleve et sånt press, men vår oppgave er å sørge for at det er nok barnehageplasser, og at de er gode for ungene våre.

– Når man får trusler om nedleggelse er det vanskelig å diskutere i forhold til det. Dette har vært en ubehagelig situasjon, sier varaordfører Mette Gundersen(Ap).

Økt foreldrebetaling

De private barnehagene hadde altså bedt politikerne om mer penger enn de fikk. Nå kan det komme til å bli dyrere for foreldrene til de 3000 barna som går i private barnehager i Kristiansand.

Thore Aas

Thore Aas, leder for Private barnehager i Kristiansand, sier foreldrebetalingen kan komme til å øke.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Konkurstruede barnehager har nemlig lov å øke foreldrebetalingen.

– De er klart at 15 millioner i stedet for de 20 millionene vi skulle hatt er veldig tøft for oss. Vi må nå gå tilbake til den enkelte barnehage og regne på hvordan de kommer ut, sier Thore Aas, leder for Private barnehager i Kristiansand.

– Det er hos foreldrene vi må hente penger, dersom ikke politikerne kan skaffe oss nok.

Kutt for skole og eldre

Pengene som politikerne i dag ga de private barnehagene må tas fra andre poster i budsjettet. Dermed kan det nok en gang bli skole og eldreomsorg som må kutte.

– Ingen kan fredes. Skole og eldre er de to store utgiftsområdene vi har, så det er nok sannsynlig at vi må se på tiltak der også, sier rådmann Tor Sommerseth.