Hopp til innhold

15 års skoledrift på plass

Fylkestinget i Vest-Agder vedtok tirsdag den endelige planen for de videregående skolene i fylket frem til 2030.

Lister videregående skole, Flekkefjord

Det nye navnet på de to skolene i Lister er nå klart.

Foto: Lars Eie / NRK

Planen fastsetter hvordan en skal tilrettelegge opplæringen både når det gjelder undervisningssteder og opplæringstilbud frem til 2030.

Til grunn for vedtaket som nå er fattet ligger det en lang og omfattende saksutredning, befaringer, høringsrunder og politisk behandling, heter det i en pressemelding.

Når det gjelder Lister-regionen er det nå klart at de to videregående skolene skal hete Eilert Sundt videregående skole og Flekkefjord videregående skole.

Opplæringsstedet i Kvinesdal er en del av Flekkefjord videregående skole og blir hetende Flekkefjord videregående skole studiested Kvinesdal.

Opplæringsstedet i Lyngdal er en del av Eilert Sundt videregående skole og heter Eilert Sundt videregående skole studiested Lyngdal.

Omorganisering av Lister videregående skole til Eilert Sundt videregående skole og Flekkefjord videregående skole gjennomføres snarest mulig. Studiested Lista fraflyttes når nye lokaliteter er tilgjengelig. Skolen fraflyttes samlet. Tomtearealer, nybygg og renovering av bygg i Lister prioriteres.

I Søgne skal det bygges ny skole. Byggetrinn en for ny skole på Tangvall planlegges og bygges parallelt med ny ungdomsskole i Søgne kommune. Det vurderes om ungdomsskolen og den videregående skolen skal samlokaliseres.

De eksisterende skolene i Kristiansand og Vennesla vil bli utvidet og tilrettelagt for å kunne ta imot flere elever fra 2025 og utover.