Politiet: – Forsvarlig å avhøre 15-åringen

15-åringen avslo tilbudet om forsvarer da han tilsto at det var han som hadde begått dobbeltdrapet i Kristiansand. Politiet burde likevel ha ventet, sier forsvareren.

bilder fra åsted, krimteknikere jobber på åsted, lys, blomster, bilder av forsvarer, bilde av politistasjon og tingrett, intervju med forsvarergruppa til advokatforeningen

Siktedes forsvarer Svein Kjetil Stallemo og advokat Marius Oscar Dietrichson mener politiet burde ha avsluttet avhøret av 15-åringen for å tilkalle forsvarer.

– Det er viktig å presisere at i det øyeblikket han ble siktet, så fikk han tilbud om å ha forsvarer til stede.

– Men mitt poeng er at politiet burde unnlatt å la avhøret fortsette fordi vi her har å gjøre med en svært ung person som senere på kvelden ble innlagt på psykiatrisk sykehus, sier advokat Svein Kjetil Stallemo til NRK.

Svein Kjetil Stallemo

15-åringen som har tilstått dobbeltdrapet i Kristiansand, ble onsdag ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Siktedes forsvarer Svein Kjetil Stallemo.

Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB Scanpix

Han ble oppnevnt som forsvarer først etter at gutten hadde erkjent de faktiske forholdene og gitt en detaljert forklaring om hva som skjedde da en 14 år gammel gutt og en 48 år gammel kvinne ble drept i Kristiansand mandag ettermiddag.

15-åringen hadde først status som vitne. Han ble siktet tirsdag kveld, og onsdag ble han varetektsfengslet i to uker i Kristiansand tingrett.

Kan få konsekvenser

Nå varsler Stallemo at konsekvensene av politiets håndtering av avhøret kan få konsekvenser for den videre straffeprosessen.

– Konsekvensene kan være at innholdet i avhøret, etter at han fikk status som siktet, ikke kan benyttes som bevis, sier Stallemo.

– Det er svært viktig å tilføye at dette ikke rokker ved at han har erkjent drapene, sier han.

Det skal tas nye avhør av 15-åringen, som nå sitter fengslet ved ungdomsavdelingen i Bergen fengsel, neste uke.

– Dersom han i nye avhør forklarer seg helt i overensstemmelse med det han har forklart i det første avhøret, så vil ikke dette få noen betydning, ifølge Stallemo.

– Skal etter loven ha forsvarer

Advokat Marius Oscar Dietrichson, som er leder av forsvarergruppen i Advokatforeningen, sier til Fædrelandsvennen at han er skeptisk til om avhøret kan brukes.

Leder i Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson

Leder i Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson.

Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Til NRK sier Dietrichson at politiet umiddelbart burde ha avbrutt avhøret og sørget for at siktede fikk en forsvarer.

Han er særlig sårbar. Det er et barn på 15 år med mentale utfordringer. Han skal etter loven ha en forsvarer til stede når han forklarer seg i en alvorlig sak som dette, sier Dietrichson.

Han mener at dersom 15-åringen er skyldig, så ville tilståelsen også ha kommet med en forsvarer til stede.

– Slik det er nå kjenner vi ikke omstendighetene tilståelsen ble avgitt under. Den tvilen dette har skapt hadde ikke vært der om politiet hadde gitt ham en forsvarer. All kritikk til politiet for i realiteten å ha nektet en sårbar person rett til forsvarer, sier Dietrichson.

Politiet svarer på kritikken

Terje Kaddeberg Skaar

Konstituert politimester Terje Kaddeberg Skaar.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

I pressemeldingen skriver politiet at siktedes rettigheter etter straffeprosessloven er ivaretatt og at det er gjort riktige vurderinger. Ifølge politiet er avhøret også tatt opp på video.

– Vi har overholdt straffeprosessloven. Den dobbeltdrapssiktede 15-åringen ønsket selv å forklare seg om hva som var skjedd. Vi foretok vurderinger om det var forsvarlig å avhøre ham, sier Kaddeberg Skaar.