NRK Meny
Normal

Kjøper sex av 14-åringer

Ungdom helt nede i 14 år bytter seksuelle tjenester mot sigaretter, mobiler og kontantkort i Kristiansand.

Ungdom chatter og spiller på nettet.

Bytte av sex mor sigaretter og andre forbruksvarer starter ofte med kontakt via nettsamfunn. (ill.bilde)

Foto: Leif Hatland / NRK

Irene Sande

Irene Sande er bekymret for hva salg av seksuelle tjenester gjør med 14-åringer. (arkivfoto)

Foto: Aud Refseth/NRK

Det skriver Kristiansand Avis.

Irene Sande, som jobber med prostitusjonsforebygging i kommunen, er usikker på hvor mange ungdommer dette gjelder, men sier til NRK at de i høst har fått flere bekymringsmeldinger fra skoler.

– Vi vet at det er mellom 15 og 20 ungdommer som vi konkret har fått bekymringsmeldinger på i forhold til det å bytte seksuelle tjenester mot røyk, merkeklær, kontankort og mobiltelefoner.

Starter på nettet

Det skal stort sett være voksne menn som kjøper sex. Sande sier at de voksne som utnytter ungdommene ofte skaffer seg kontakt med dem via nettet.

– Det er ofte snakk om at voksne lurer seg inn på ungdom via nettet, får kontakt med denne og på en eller annen måte så klarer den voksne å få en sånn relasjon til ungdommen at den unge stoler på den voksne.

Kontakten på nettet blir etter hvert mer og mer utfordrende, og så kommer forslagene om sex og bytte på banen.

– Er dette prostitusjon?

– Nei, vi velger å ikke se på dette som prostitusjon. Her er det snakk om ungdom mellom 14 og 17 år som blir lurt inn i dette, sier Sande.

Vankelig å avsløre mennene

Det er vanskelig å ta voksne menn som bytter til seg sex med unge helt ned i 14-års alderen. Det sier Magne Storaker i Agder-politiet.

– Det skjer på nettet der gjerningsmannen har kontakt med flere jenter, kanskje med andre gjerningsmenn - og det er klart at alle disse tilfellene kommer ikke politiet over. Vi er avhengige av at noen melder fra, sier Storaker.

Han forteller at gjerningsmennene opptrer på en utspekulert måte.

– Måten de tilnærmer seg ofrene på er ofte at de utgir seg for å være ei jente på samme alder og opparbeider seg et venninneforhold. Disse mennene kan ofte opptre i flere "skikkelser" som angriper en enkelt jente. Denne kommunikasjonen kan foregå over lengre tid sier Storaker.

– Alvorlige konsekvenser

Det er både jenter og gutter som bytter sex mot varer og tjenester. Konsekvensene dette byttet har for disse unge - kan være kjempealvorlig, sier Sande.

– Det gjør noe med selvbildet, selvtilliten, egne grenser, og fremtiden til de ungdommene dette gjelder.

Noen av ungdommene får nå hjelp av barnevernstjeneste, helsesøstre og BUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet sykehus).

Tiltak rettet mot ungdommene

Kristiansand kommune har nå opprettet en tverrfaglig tiltaksgruppe som skal jobbe utelukkende mot denne problematikken.

De har som oppgave er å utrede tiltak for de utsatte ungdommene, men også å komme fram til mer generelle forebyggende tiltak. Tiltaksgruppen, som ledes av Sande, består av representanter fra Støttesenteret mot seksuelle overgrep (SMSO), ABUP, barnevernet, skole og politi

– Vi skal for det første sørge for at den enkelte ungdom får hjelp. Dessuten skal vi lage et opplegg hvor det å snakke om seksualitet og hva det gjør med ungdommene å bli utsatt for dette - blir det viktigste. Vi ønsker også å øke kompetansen til lærere og helsesøstre som står nærmest de unge, sier Sande

Foreldre bør følge nøye med på hva som skjer med barna deres.

– Legg merke til om barnet plutselig har dyre gjenstander som foreldrene ikke selv har kjøpt til dem - da bør de være oppmerksomme, sier Sande.