Hopp til innhold

137 tjuvfiskere anmeldt

Stort antall anmeldelser og beslag etter to dagers aksjon mot tjuvfiskere på Sørlandskysten.

Hummerteine

Hummerteine (illustrasjonsfoto)

Foto: Petter Grimnes / NRK

Rekordmange er tatt for ulovlig fiske langs sørlandskysten etter to dagers aksjon.

Politiet leverte 137 anmeldelser og 157 garn eller teiner ble beslaglagt.

Bare i Mandal ble det startet 40 straffesaker på grunn av ulovlig fiske.

Torvild Selås er aksjonsleder og miljøkoordinator ved Agder politidistrikt. Han mener antall anmeldelser er veldig høyt.

Torvild Selås

Politiets miljøkoordinator Torvild Selås mener at antallet beslag er uvanlig høyt.

Foto: Gunnar Kleiberg / NRK

Aksjonen startet tirsdag og fortsatte i dag. DEagens kontroller ble foretatt hovedsakelig i Vest-Agder, men det var kontroller både i Arendal, Tvedestrand, Kristiansand, Søgne, Mandal og Farsund.

Bare i Mandal ble det utferdiget 40 anmeldelser.

Totalttallet 137 straffesaker for hele aksjonen i går og i dag . Det ble foretatt 153 beslag av garn, endel ruser og mest teiner.

Aksjonens fangst fordelte seg slik på kystkommunene:

- Risør: 4 beslag, fire andmeldelser
- Tvedestarnd: 4 beslag og fire anmeldelse
- Arendal og Tvedestrand: 3 beslag og 1 anmeldelse,
- Arendal i går, sju beslag.sju anmeldelser ( sluppet ut fire hummer)
- Grimstad: 10 beslag, ti anmeldelser
- Lillesand: 27 beslag 22 saker
- Kristiansand: 23 beslag og 20 straffesaker eller anmeldelser
- Søgne: 17 belag og 17 anmeldelser
- Mandal 46 teiner, beslag og 40 anmeldelser
- Flekkefjord: 4 beslag og tre anmeldelser eller straffesaker
- Farsund: 8 beslag og åtte anmeldelser eller strasak
- Farsund ( satt ut to hummer som var fanga i dag)
- Totalt sju hummer sluppet fri på hele aksjonen

-