130 millioner til ny Varoddbru

Det skal settes av 130 millioner kroner til prosjektet som omfatter riving av eksisterende hengebru og etablering av ny bru mellom dagens bruer. Lengden på den nye brua blir 643 meter. Mulig anleggsstart for prosjektet er august 2016 og prosjektet ventes å åpne for trafikk i 2019, ifølge forslaget til statsbudsjett for neste år.

Kjell Inge Davik
Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen