13 lensmannskontorer lagt ned

I dag legges 13 lensmannskontorer og politistasjoner i Agder ned, som følge av nærpolitireformen.
Visepolitimester Arne Sundvoll i Agder politidistrikt sier politiet nå blir mer synlig. Kvinesdal-ordfører Per Sverre Kvinlaug frykter det motsatte.

Per Sverre Kvinlaug
Foto: Svein Sundsdal / NRK