12 ulike pleiere i uka

Sykefraværet i helse- og sosialsektoren i Kristiansand er på 10 prosent, det fører til at enkelte brukere forholder seg til 10 - 12 forskjellige pleiere i uka. Rådgiver Tove Merete Næss inrømmer at dette går ut over brukerne.

Hjelpepleier
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX