Leverte underskrifter mot storkommune

I et siste forsøk ble 1148 underskrifter mot kommunesammenslåing levert i Søgne. Etter planen vil Stortinget vedta tvangssammenslåing av Søgne, Songdalen og Kristiansand 8. juni.

Elefskaas overleverer underskrifter til Astrid Hilde

I dag overleverte aksjonsgruppa mot kommunesammenslåing i Søgne over ett tusen underskrifter til ordføreren.

I Søgne er det fortsatt liv i aksjonsgruppen som kjemper for egen kommune. Tidligere denne måneden startet enda en underskriftskampanje mot sammenslåing.

– Jeg vet ikke om det er noe håp. Det virker som sterke krefter vil kjøre dette gjennom, sier Lajla Elefskaas i aksjonsgruppa.

 Lajla Elefskaas

– Jeg vet ikke om det er noe håp. Det virker som sterke krefter vil kjøre dette gjennom, sier Lajla Elefskaas i aksjonsgruppa.

Foto: Frans Kjetså / NRK

– Vi vil vise politikerne at fremdeles mener folk det samme, Vi forandrer ikke mening, og jeg regner ikke med at politikerne heller gjør det, sier Elefskaas.

I dag ble underskriftslistene levert.

Hele 1148 Søgne-boere har skrevet under på at de er motstander av at Søgne blir del av storkommunen med Kristiansand og Songdalen.

– Det har ikke vært noe prosess i K3. Søgne sa nei, så gjorde Songdalen det samme. Fylkesmannen skrev sin anbefaling til Jan Tore Sanner og så plutaselig var vi på lista over tvangssammenslåtte kommuner, fortsetter Elefskaas.

Stortinget vedtar tvangssammenslåing

Etter planen vil Stortinget vedta tvangssammenslåing av Søgne, Songdalen og Kristiansand allerede den 8. juni.

Kommunestyrene både i Søgne og i Songdalen har valgt å avvente videre politisk og formelt arbeid med kommunesammenslåing til vedtaket foreligger.

Fylkesmannen har imidlertid innkalt til et felles kommunestyremøte for Kristiansand, Søgne og Songdalen 20. juni. Saken skal opp i kommunestyremøtet i Søgne til onsdag.

Aksjonsgruppa vil med underskriftskampanjen bevisstgjøre kommunestyret om ikke å binde opp Søgne kommune i forhandlinger med de to nabokommunene.

"Innstillingen fra Fylkesmannen bærer preg av hastverksarbeid og at Fylkesmannen ønsker å forsere tvangssammenslåingen. Dette for å gjøre en eventuell reversering av prosessen ved et eventuelt regjeringsskifte i september 2017 så vanskelig som mulig," skriver aksjonsgruppa i brev til kommunestyret.

Signal om folkelig motstand

Underskriftsaksjonen vil trolig ikke ha noen effekt.

– Hvis det skulle bli regjeringsskifte til høsten er det et signal om at det er folkelig motstand i kommunen, sa UiA-professor Dag Ingvar Jacobsen til NRK tidligere denne måneden.

Dag Ingvar Jacobsen

Underskriftsaksjonen vil trolig ikke ha noen effekt mener Dag Ingvar Jacobsen

Foto: NRK

Søgne-ordfører Astrid Hilde (Ap) sier kommunen vil følge vedtak i Stortinget, og at en reversering av sammenslåingsvedtak er hypotetisk

– Jeg forholder meg til de vedtak som foreligger til enhver tid. Får regjeringen gjennomslag for sitt syn i Stortinget så er det det som gjelder inntil noe annet blir bestemt.

Astrid Hilde

Søgne-ordfører Astrid Hilde sier at en reversering av sammenslåingsvedtak er hypotetisk

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Å diskutere en eventuell reversering til høsten blir helt hypotetisk, og det tar vi ikke stilling til før eventuelt den situasjonen oppstår, sier Hilde.

Søgne kommunestyre har med klart flertall sagt nei til kommunesammenslåing. Og det var et nei-flertall på 62,5 prosent under folkeavstemningen i fjor høst.

Aksjonsleder samler underskrifter på Tangvall, Søgne.