110-sentralen skal ligge i Arendal

Den nye 110-sentralen skal ligge i Arendal. Det har direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) bestemt. – En gledens dag, sier brannsjef for Østre Agder brannvesen.

110-sentralen i Arendal

Det er nå bestemt at 110-sentralen skal ligge i Arendal. Lenge var det snakk om at 110-sentralen skulle ligge i Stavanger. Drammen har også vært et alternativ.

Foto: NRK

Svend Svendsen, Østre Agder Brannvesen

Brannsjef for Østre Agder brannvesen, Svend Svendsen, er lettet over nyheten.

Foto: Espen Bierud/NRK
Bård Hoksrud

Bård Hoksrud (Frp) reagerer på at DSB har ombestemt seg.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Forslaget til DSB gikk ut på at Agderfylkene skulle legges inn under 110-sentralen i Stavanger og at Telemark skulle legges til Drammen, men nå er altså klart at brannsentralen for Agder og Telemark skal ligge i Arendal.

Dette kom frem i en pressemeldiing onsdag.

– Verdensmestere i amatørskap

Den nye brannsentralen skal ligge på Stoa i Arendal.

Les også:

Brannsjef for Østre Agder brannvesen, Svend Svendsen, er lettet over nyheten.

– Dette er en gledens dag. DSB har virkelig lyttet til de samlede argumentene, sier Svendsen til NRK.

En av de viktigste grunnene til at sentralen blir lagt til Agder, er ifølge Svendsen at man ikke krysser helseregionsgrensene.

– I tillegg vil det ikke forsinke utrullingen av nødnettet. Dersom 110-sentralen hadde havnet i Stavanger, hadde det kanskje blitt opptil 24 måneders forsinkelse på utrullingen av nødnettet i Agder. Det hadde vært helt uakseptabelt, forteller Svendsen.

Stortingsrepresentant for Telemark Frp, Bård Hoksrud, reagerer på at DSB har ombestemt seg.

– Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fremstår som verdensmestere i amatørskap. Det har aldri vært snakk om å legge 110-sentralen som ligger i Skien til Arendal. Det var Drammen som var alternativet, sier Hoksrud til NRK.

Han understreker at han ikke er misfornøyd med at den nye 110-sentralen skal ligge i Arendal, men sier at han har et ønske om også Telemark får sin egen sentral.

Vil dekke 450.000 innbyggere

I vedtaket har DSB lagt vekt på at Arendal fremstår som en fagsentral på brann- og redningsområdet uten særlige tilleggstjenester. Det blir også konkludert med at bemanningssituasjonen er god på sentralen og at det er mulig å innføre nødnett.

Svendsen mener at det ville gitt store utfordringer for de ansatte dersom nødsentralen havnet i Stavanger.

– For oss i «blålysfamilien» kunne dette gitt store konsekvenser for oss på sambandet, sier han.

Den nye sentralen vil være på størrelse med 110-sentraler i andre regioner og skal dekke rundt 450.000 innbyggere fordelt på Agder og Telemark.

– Vi har gjennomført en høringsrunde med kommunene. Vi har fått inn 13 høringssvar fra kommuner i Telemark og 20 fra Agder. I disse høringssvarene kom det frem argumenter om å slå sammen Agder og Telemark, sier avdelingsdirektør i DSB, Anne Rygh Pedersen.

– Jeg forstår at man er skuffet over at det ikke blir Skien, men dette er en vurdering vi har gjort ut fra en helhet, sier hun.

– Ingen grunn til bekymring

Anders Kylland

Varaordfører i Arendal, Anders Kylland, mener Arendal er et langt bedre alternativ enn Drammen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Hun forteller at vedtaket er fattet, men at det fremdeles er mulig for kommunene å klage.

Varaordfører i Arendal, Anders Kylland, skriver i en e-post til NRK at Hoksrud bør være glad for at DSB har ombestemt seg i lokaliseringsspørsmålet.

– En lokalisering i Arendal er en langt bedre løsning for Telemark enn hva Drammen er. Dessuten har den massive støtten fra omtrent samtlige kommuner på Agder for en opprettholdelse i Arendal vært helt avgjørende.

– Uten denne støtten hadde aldri vedtaket blitt omgjort, og det hadde blitt som innstillingen var. Det gledelige er jo at det er fagligheten som er vektlagt for denne beslutningen, og det er ingen grunn for at Hoksrud skal bekymre seg over dette, sier Kylland.