11 tatt i busser på Agder

Vegvesenet gjennomførte i forrige uke en landsdekkende kontroll av bilbeltebruken i busser. På Agder ble 139 passasjerer kontrollert. Av disse ble kun 11 passasjerer ilagt et gebyr på 1500 kroner, sier områdesjef Terje Bekker, i Statens vegvesen.